Przed drukowaniem warto zobaczyć podgląd wydruku, żeby go ew. dopasować, np. zaznaczając opcję „Dopasuj do strony”, jeśli nie mieści się on na jednej stronie, usuwając nagłówek i stopkę dodawane przez przeglądarkę itp. Opcja „Podgląd wydruku” jest dostępna w menu „Plik” przeglądarki.

powrót do komunikatu

dni skupienia dla rodzin

Początek: 29.04.2018 r. (niedziela)

Koniec: 03.05.2018 r. (czwartek)

Szczegóły zostaną podane później.

http://www.piusx.org.pl/komunikaty/2018/7

drukuj!