Poniedziałek Wielkanocny [1 kl.]

Inne serwisy:

Krucjata eucharystyczna
KOMUNIKATY

15.04—22.04 Poznań

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Kraków

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Chorzów zmiana

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Szczecin

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Gdynia

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Rzeszów

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Warszawa

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Łódź

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Bajerze

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Lublin

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

21.04—22.04 Wrocław

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

21.04—22.04 Olsztyn

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

21.04—22.04 Tuchów

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

21.04—22.04 Lubatowa

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

27.04 Tuchów

Msza św.

27.04 Rzeszów

nie będzie Mszy św.

28.04 Szczecin

zmiana godziny Mszy św. (jednorazowo)

05.05 Lubatowa

zmiana godziny Mszy św. (jednorazowo)

05.05 Tuchów

zmiana godziny Mszy św. (jednorazowo)

07.05 Katowice

wykład x. Karola Stehlina FSSPX

08.05 Chorzów

Msza św. i ceremonia przyjęcia do MI

13.05 Gniezno

wykład x. Karola Stehlina FSSPX

19.06—23.06 zmiana

rekolekcje dla członków MI

22.06 Olsztyn

V Pielgrzymka Tradycji Katolickiej do Gietrzwałdu

29.06 Warszawa

wyjazd na święcenia kapłańskie do Zaitzkofen

01.07—06.07

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn

08.07—17.07

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn i kobiet

08.07—17.07 Jaworki k. Szczawnicy

obóz wakacyjny dla chłopców

17.07—26.07 Jaworki k. Szczawnicy

obóz wakacyjny dla dziewcząt

16.08—22.08 Tatry Wysokie, Słowacja

obóz wędrowny dla chłopców

22.08—28.08 Tatry Wysokie, Słowacja

obóz wędrowny dla dziewcząt

26.08—31.08

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn

03.09—07.09 zmiana

rekolekcje montfortańskie dla mężczyzn i kobiet

09.09—14.09

rekolekcje ignacjańskie dla kobiet

Św. Pius X Rekolekcje ignacjańskie Mały modlitewnik łaciński Krucjata różańcowa Filozofia św. Tomasza z Akwinu Katecheza DVD dla kapłanów Mszalik codzienny
  
Katechizm o kryzysie w Kościele

3. Czy ten kryzys jest kryzysem moralnym?

Z kryzysem wiary ręka w rękę idzie kryzys moralności. Kiedy św. Paweł wzywa chrześcijan, żeby „w pośrodku złego i przewrotnego narodu” przez swe życie świecili „jak światła na świecie” (zob. Flp 2, 15), to o dzisiejszych chrześcijanach coraz bardziej można powiedzieć, że oni swym życiem już nie różnią się od dzieci tego świata – od niewierzących. Ich słaba i powierzchowna wiara nie ma już siły wpływać na ich życie, nie mówiąc już w ogóle o jego kształtowaniu.

Człowiek, osłabiony przez grzech pierworodny, ma zawsze przecież skłonność dać się ponieść własnym popędom i utracić w ten sposób panowanie nad samym sobą. Wiara chrześcijańska, przeciwnie, pokazuje człowiekowi, czego Bóg od niego oczekuje i jak powinien prowadzić swe życie zgodnie z wolą Bożą. Przez wiarę człowiek jest świadom obietnic, których ma prawo się spodziewać, kiedy jest posłuszny Bożym przykazaniom, oraz kar, które Bóg mu wymierzy, jeśli się od Niego odwróci. Wiara i sakramenty dają także siłę do przezwyciężenia złych skłonności i oddania się całkowicie dobru i miłości do Boga. Jeśli tego brakuje i jeśli człowiek już nie wierzy w swe powołanie do moralnej doskonałości i do wiecznego życia w Bogu, to coraz bardziej oddaje się możliwie nieskrępowanemu używaniu życia doczesnego.

Dokładnie to przeżywamy obecnie. Wierność, czystość, sprawiedliwość, duch ofiary itd. nie są już wśród chrześcijan niepodważalnymi wartościami. Co trzecie małżeństwo rozpada się po pięciu do dziesięciu latach i powszechnie wiadomo, że rozwód i „powtórne małżeństwo” są praktykowane przez coraz większą liczbę katolików. „Herderkorrespondenz” z marca 1984 r. pisała, że w katolickim Tyrolu 88% mieszkańców nie uznaje katolickiej nauki o środkach antykoncepcyjnych, przy czym u osób między 18. a 30. rokiem życia uznawanie nauki Kościoła jest bliskie zeru (1,8 %).

  
Katechizm o kryzysie w Kościele
Strona głównaKapliceKomunikaty duszpasterskieMultimedia„Zawsze Wierni”KontaktKsięgarnia wysyłkowa

Najnowszy numer „Zawsze Wierni”

Rycerstwo w czasach pacyfizmu

Najnowszy materiał do pobrania

Pokuta w duchu Fatimy

rekolekcje wielkopostne wygłoszone przez o. Tomasza OP

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X

© 1997—2019 Wydawnictwo Te Deum sp. z o.o.