Św. Bartłomieja, Apostoła [2 kl.]

Inne serwisy:

Krucjata eucharystyczna
KOMUNIKATY
Św. Pius X Rekolekcje ignacjańskie Mały modlitewnik łaciński Krucjata różańcowa Filozofia św. Tomasza z Akwinu Katecheza DVD dla kapłanów Mszalik codzienny
  
Katechizm o kryzysie w Kościele

32. Czy Jezus Chrystus jest Królem społeczeństwa?

Jezus Chrystus jest nie tylko Panem Kościoła czy wiernych, ale także wszystkich ludzi i państw. To mówi On sam przed swym Wniebowstąpieniem: „Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi” (Mt 28, 18). On jest Królem całego świata i nic nie jest wyjęte spod Jego władzy.

Tak naucza papież Pius XI w encyklice o Chrystusie Królu Quas primas z 11 grudnia 1925 r. Opiera się ta wszechmoc na podwójnym fundamencie: Chrystus jest Królem z racji swego urodzenia, jako Bóg-Człowiek, a więc prawdziwy Bóg, oraz z racji nabytego prawa, gdyż zbawił świat i własną krwią odkupił wszystkich ludzi. Pius XI cytuje tu swego poprzednika Leona XIII:

Panowanie Jego mianowicie rozciąga się nie tylko na ludy katolickie lub jedynie na tych, którzy obmyci w sakramencie chrztu, w rzeczywistości prawnie należą do Kościoła, chociaż albo błędne mniemania uwiodły ich na bezdroża, albo niezgoda oddziela od miłości, lecz obejmuje ono także wszystkich niechrześcijan, tak że cały ród ludzki należy do królestwa Jezusa Chrystusa55.

Przypisy:

  1. AAS XVII (1925), s. 601. Cytat pochodzi z encykliki Annum sacrum z 25 V 1899 r.
AAS XVII (1925), s. 601. Cytat pochodzi z encykliki Annum sacrum z 25 V 1899 r.
  
Katechizm o kryzysie w Kościele
Strona głównaKapliceKomunikaty duszpasterskieMultimedia„Zawsze Wierni”KontaktKsięgarnia wysyłkowa

Najnowszy numer „Zawsze Wierni”

Bastiony Tradycji

Najnowszy materiał do pobrania

Pokuta w duchu Fatimy

rekolekcje wielkopostne wygłoszone przez o. Tomasza OP

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X

© 1997—2019 Wydawnictwo Te Deum sp. z o.o.