feria Wielkiego Postu [3 kl.]

Inne serwisy:

Krucjata eucharystyczna
KOMUNIKATY

24.03 Chorzów

Msza św.

24.03 Kraków

nie będzie Mszy św. (jednorazowo)

29.03—02.04 Lublin

Triduum Paschalne i Wielkanoc: porządek nabożeństw

29.03—02.04 Bajerze

Triduum Paschalne i Wielkanoc: porządek nabożeństw

29.03—02.04 Szczecin

Triduum Paschalne i Wielkanoc: porządek nabożeństw

29.03—02.04 Kraków

Triduum Paschalne i Wielkanoc: porządek nabożeństw

29.03—02.04 Chorzów

Triduum Paschalne i Wielkanoc: porządek nabożeństw

29.03—02.04 Gdynia

Triduum Paschalne i Wielkanoc: porządek nabożeństw

29.03—02.04 Poznań

Triduum Paschalne i Wielkanoc: porządek nabożeństw

29.03—02.04 Łódź

Triduum Paschalne i Wielkanoc: porządek nabożeństw

29.03—02.04 Rzeszów

Triduum Paschalne i Wielkanoc: porządek nabożeństw

01.04—02.04 Wrocław

Wielkanoc: porządek nabożeństw

01.04—02.04 Olsztyn

Wielkanoc: porządek nabożeństw

01.04—02.04 Tuchów

Wielkanoc: porządek nabożeństw

01.04—02.04 Lubatowa

Wielkanoc: porządek nabożeństw

07.04 Kraków

spotkanie koła apologetycznego

16.04—21.04 Bajerze

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn

23.04—28.04 Bajerze

rekolekcje ignacjańskie dla kobiet

29.04—03.05 Susiec zmiana

dni skupienia dla rodzin

09.07—18.07 Jaworki k. Szczawnicy

obóz wakacyjny dla chłopców

18.07—27.07 Jaworki k. Szczawnicy

obóz wakacyjny dla dziewcząt

16.08—22.08 Beskid Żywiecki

obóz wędrowny dla chłopców

21.08—27.08 Beskid Żywiecki

obóz wędrowny dla dziewcząt

27.08—01.09

rekolekcje ignacjańskie dla kobiet

03.09—08.09

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn

Św. Pius X Rekolekcje ignacjańskie Mały modlitewnik łaciński Krucjata różańcowa Filozofia św. Tomasza z Akwinu Katecheza DVD dla kapłanów Mszalik codzienny
  
Katechizm o kryzysie w Kościele

4. Czy kryzys jest kryzysem duchowieństwa?

Brak powołań do stanu kapłańskiego i zakonnego, jak również liczne przypadki laicyzacji pokazują wyraźnie, że i tutaj mamy do czynienia z głębokim kryzysem. Samo duchowieństwo w wielu swych członkach utraciło wiarę i dlatego nie jest już w stanie przekazywać tej wiary i zapalać innych gorliwością w wierze.

Jeśli, jak stwierdziliśmy wyżej, źle się dzieje z wiarą nawet tych katolików, którzy regularnie co niedziela chodzą do kościoła, to może to mieć swą przyczynę w niedostatecznym przekazywaniu wiary. Gdyby wszyscy księża regularnie głosili wiarę katolicką, sytuacja byłaby zupełnie inna. Ludzie nie stracili wiary ot tak, po prostu, ale ona została im zabrana z ambony. Jeśli w kazaniu przez długie lata prawdy wiary były podawane w wątpliwość, relatywizowane, a często wręcz zaprzeczane, to nie dziwi, jeśli prości wierni tracą wiarę. Młodsi często jej nawet nie poznali. Tak więc np. mało które dziecko, przystępujące do pierwszej Komunii św. wie dzisiaj, że w Eucharystii jest obecny rzeczywiście, prawdziwie i istotnie (łac. vere, realiter et substantialiter) nasz Pan Jezus Chrystus. Dzieje się tak, gdyż jego proboszcz już nie wierzy w tę tajemnicę. W podręczniku religii Wie wir Menschen leben (Jak my ludzie żyjemy) można przeczytać: „Kiedy chrześcijanie spożywają posiłek z Jezusem, to idą do ołtarza. Ksiądz daje im kawałek chleba. Oni jedzą ten chleb6. Ten podręcznik religii otrzymał kościelne imprimatur i został dopuszczony do użytku przez niemieckich biskupów! O zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa pisze Ernst Kirchgassner:

Nikt nie widział zmartwychwstania Jezusa. Gdyby przed grobem Jezusa była zamontowana kamera, nie zarejestrowałaby niczego. Historia o pustym grobie, o mężczyznach i kobietach spieszących do grobu, o objawieniach, nie chce niczego udowadniać... Uczniowie Jezusa byli przez Jego śmierć bardzo zmieszani. Jak mogliby to znieść: ich Pan i Mistrz doznał klęski, umarł na krzyżu jak przestępca? Czy padli ofiarą oszusta? „Myśmy mieli nadzieję” – wspominali z żałością. Pomimo niewypowiedzianego rozczarowania, jakie przeżyli z Jezusem, byli oni jednak do niego ciągle jeszcze przywiązani. Nikt tego nie wie, ale być może było to tak: Kilku wiernych spotykało się ponownie i chodziło wspólnie na grób Jezusa. W ich sercach poczynała się wiara. W końcu ogarnęła ich pewność, że Jezus żyje7.

Dlatego nie dziwi, że skierowana do papieża petycja (tzw. „Kirchen-Volks-Begehren”) z 1995 r., w której m.in. neguje się nauczanie moralne Kościoła i propaguje się kapłaństwo kobiet, została podpisana przez wielu księży, a nawet biskupi oświadczyli, że zgadzają się z tymi postulatami, z zastrzeżeniem, że nie zgadzają się ze sposobem przeprowadzenia tej akcji. Nie należy mieć wątpliwości, że wierni nie mieliby podobnych pragnień, gdyby przez długie lata najoczywistsze katolickie zasady nie były atakowane przez księży i nauczycieli religii.

Oczywiście, to słabe w wierze duchowieństwo nie ma już siły przestrzegać celibatu, gdyż celibat jest możliwy tylko dla kogoś, kto ma żywą wiarę i gorącą miłość ku Chrystusowi. Nie jest tajemnicą, że dzisiaj wielu księży ma mniej lub bardziej otwarte grzeszne stosunki z jakąś kobietą i raz po raz dowiadujemy się o porzuceniu kapłaństwa przez księdza oświadczającego, że on już od lat nie zachowywał celibatu. Celibat, co oczywiste, odstrasza też wielu młodych mężczyzn od kapłaństwa, ale zamiast z tego powodu atakować celibat powinno się raczej zapytać, skąd brało się wcześniej tylu mężczyzn, którzy tę ofiarę chętnie składali, podczas gdy obecnie nie ma to miejsca.

Przypisy:

  1. Wie wir Menschen, leben. Ein Religionsbuch, Herder 1972, s. 78 – Imprimatur zostało udzielone 17 I 1972 r. przez wikariusza generalnego diecezji Fryburg, dr Schlunda.
  2. Ernst Kirchgassner, Jesus – Diener der Menschen, t. 51 „Reihe für Dich”. Suddeutsche Verlagsgesellschaft, Ulm, s. 27 ii.
Wie wir Menschen, leben. Ein Religionsbuch, Herder 1972, s. 78 – Imprimatur zostało udzielone 17 I 1972 r. przez wikariusza generalnego diecezji Fryburg, dr Schlunda.
Ernst Kirchgassner, Jesus – Diener der Menschen, t. 51 „Reihe für Dich”. Suddeutsche Verlagsgesellschaft, Ulm, s. 27 ii.
  
Katechizm o kryzysie w Kościele
Strona głównaKapliceKomunikaty duszpasterskieMultimedia„Zawsze Wierni”KontaktKsięgarnia wysyłkowa

Najnowszy numer „Zawsze Wierni”

Coście uczynili z przybytkiem Ojca mego?

Najnowszy materiał do pobrania

Pokuta w duchu Fatimy

rekolekcje wielkopostne wygłoszone przez o. Tomasza OP

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X

© 1997—2018 Wydawnictwo Te Deum sp. z o.o.