Poniedziałek Wielkanocny [1 kl.]

Inne serwisy:

Krucjata eucharystyczna
KOMUNIKATY

15.04—22.04 Poznań

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Kraków

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Chorzów zmiana

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Szczecin

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Gdynia

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Rzeszów

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Warszawa

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Łódź

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Bajerze

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Lublin

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

21.04—22.04 Wrocław

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

21.04—22.04 Olsztyn

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

21.04—22.04 Tuchów

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

21.04—22.04 Lubatowa

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

27.04 Tuchów

Msza św.

27.04 Rzeszów

nie będzie Mszy św.

28.04 Szczecin

zmiana godziny Mszy św. (jednorazowo)

05.05 Lubatowa

zmiana godziny Mszy św. (jednorazowo)

05.05 Tuchów

zmiana godziny Mszy św. (jednorazowo)

07.05 Katowice

wykład x. Karola Stehlina FSSPX

08.05 Chorzów

Msza św. i ceremonia przyjęcia do MI

13.05 Gniezno

wykład x. Karola Stehlina FSSPX

19.06—23.06 zmiana

rekolekcje dla członków MI

22.06 Olsztyn

V Pielgrzymka Tradycji Katolickiej do Gietrzwałdu

29.06 Warszawa

wyjazd na święcenia kapłańskie do Zaitzkofen

01.07—06.07

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn

08.07—17.07

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn i kobiet

08.07—17.07 Jaworki k. Szczawnicy

obóz wakacyjny dla chłopców

17.07—26.07 Jaworki k. Szczawnicy

obóz wakacyjny dla dziewcząt

16.08—22.08 Tatry Wysokie, Słowacja

obóz wędrowny dla chłopców

22.08—28.08 Tatry Wysokie, Słowacja

obóz wędrowny dla dziewcząt

26.08—31.08

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn

03.09—07.09 zmiana

rekolekcje montfortańskie dla mężczyzn i kobiet

09.09—14.09

rekolekcje ignacjańskie dla kobiet

Św. Pius X Rekolekcje ignacjańskie Mały modlitewnik łaciński Krucjata różańcowa Filozofia św. Tomasza z Akwinu Katecheza DVD dla kapłanów Mszalik codzienny
  
Katechizm o kryzysie w Kościele

40. Czy wolność religijna nie jest następstwem wolności człowieka?

Wolność nie jest wartością absolutną, ale została dana człowiekowi, aby on w sposób wolny zdecydował się czynić dobrze. Fakt, że może on zdecydować się czynić zło, jest tylko następstwem posiadania wolnej woli; stanowi to jednak nadużycie wolności. Mówiąc jeszcze dobitniej: wolność została dana człowiekowi przez Boga nie po to, aby on mógł wybierać między dobrem a złem, ale po to, aby zdecydował się na dobro.

Ta wolność jest istotnie wielką godnością, wynoszącą człowieka ponad wszystkie stworzenia nierozumne. Tylko dzięki niej może człowiek kochać, czego nie potrafią inne stworzenia. Jeśli jednak człowiek wybiera zło, to nadużywa swej wolności. Wolność nie uzasadnia prawa do czynienia zła. Każdy rozumie, że morderca nie ma prawa zabijać swego bliźniego. Załóżmy, że morderca byłby subiektywnie niewinny, gdyż jego fałszywa religia wpoiła mu przekonanie, że zabójstwo jest w pewnych okolicznościach dozwolone. To subiektywne przekonanie nie uzasadniałoby jednak żadnego obiektywnego prawa. Jeśli przeszkadza się mordercy w dokonaniu przestępstwa, to nie czyni mu się krzywdy. Za wariata byłby uznany ten, kto sądziłby, że morderstwo jest wprawdzie złe, ale morderca z racji swej godności ma prawo, by mu nie przeszkadzano w dokonaniu morderstwa.

Dokładnie tego uczy wszakże wolność religijna Soboru Watykańskiego II. Sobór mówi wprawdzie, że wszyscy ludzie mają obowiązek szukać prawdy i ją przyjąć, ale jeśli ktoś – świadomie czy nieświadomie – tkwi w błędzie, to ma prawo, aby mu w tym nie przeszkadzano, i to ze względu na jego godność. To jest wyraźnie fałszywe pojęcie godności. Kto tkwi w błędzie, nie ma obiektywnie do tego żadnego prawa. Można to z roztropności albo miłości bliźniego tolerować, jeśli nie ma się możliwości doprowadzenia błądzącego do prawdy, nie pozwali mu się jednak na publiczne reklamowanie swego błędu, aby przypadkiem i inni nie zostali wciągnięci w jego nędzę i nie ponieśli szkody na duszy. Bowiem bardzo słusznie uważa Kościół rozpowszechnianie herezji za zabijanie dusz.

  
Katechizm o kryzysie w Kościele
Strona głównaKapliceKomunikaty duszpasterskieMultimedia„Zawsze Wierni”KontaktKsięgarnia wysyłkowa

Najnowszy numer „Zawsze Wierni”

Rycerstwo w czasach pacyfizmu

Najnowszy materiał do pobrania

Pokuta w duchu Fatimy

rekolekcje wielkopostne wygłoszone przez o. Tomasza OP

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X

© 1997—2019 Wydawnictwo Te Deum sp. z o.o.