Poniedziałek Wielkanocny [1 kl.]

Inne serwisy:

Krucjata eucharystyczna
KOMUNIKATY

15.04—22.04 Poznań

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Kraków

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Chorzów zmiana

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Szczecin

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Gdynia

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Rzeszów

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Warszawa

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Łódź

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Bajerze

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Lublin

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

21.04—22.04 Wrocław

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

21.04—22.04 Olsztyn

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

21.04—22.04 Tuchów

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

21.04—22.04 Lubatowa

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

27.04 Tuchów

Msza św.

27.04 Rzeszów

nie będzie Mszy św.

28.04 Szczecin

zmiana godziny Mszy św. (jednorazowo)

05.05 Lubatowa

zmiana godziny Mszy św. (jednorazowo)

05.05 Tuchów

zmiana godziny Mszy św. (jednorazowo)

07.05 Katowice

wykład x. Karola Stehlina FSSPX

08.05 Chorzów

Msza św. i ceremonia przyjęcia do MI

13.05 Gniezno

wykład x. Karola Stehlina FSSPX

19.06—23.06 zmiana

rekolekcje dla członków MI

22.06 Olsztyn

V Pielgrzymka Tradycji Katolickiej do Gietrzwałdu

29.06 Warszawa

wyjazd na święcenia kapłańskie do Zaitzkofen

01.07—06.07

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn

08.07—17.07

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn i kobiet

08.07—17.07 Jaworki k. Szczawnicy

obóz wakacyjny dla chłopców

17.07—26.07 Jaworki k. Szczawnicy

obóz wakacyjny dla dziewcząt

16.08—22.08 Tatry Wysokie, Słowacja

obóz wędrowny dla chłopców

22.08—28.08 Tatry Wysokie, Słowacja

obóz wędrowny dla dziewcząt

26.08—31.08

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn

03.09—07.09 zmiana

rekolekcje montfortańskie dla mężczyzn i kobiet

09.09—14.09

rekolekcje ignacjańskie dla kobiet

Św. Pius X Rekolekcje ignacjańskie Mały modlitewnik łaciński Krucjata różańcowa Filozofia św. Tomasza z Akwinu Katecheza DVD dla kapłanów Mszalik codzienny
  
Katechizm o kryzysie w Kościele

58. Kto naucza, że Msza jest ofiarą i ucztą?

U wielu dzisiejszych teologów rozpowszechniona jest teoria, że Msza jest ucztą, przy której dokonuje się ofiara. Pierwszorzędna byłaby więc uczta, choć – jak głoszą oni – przy tej uczcie występuje także ofiara polegająca na tym, że Chrystus daje się nam do spożycia. To oddanie się Chrystusa podczas uczty byłoby więc znamieniem ofiarnym znajdującym się we Mszy świętej.

Nie ma to jednak nic wspólnego z nauką katolicką, gdyż właściwy porządek jest odwrotny: ofiara polega na oddaniu się Bogu, a nie ludziom. Chrystus ofiarował się na krzyżu swemu Ojcu, a nie nam. Gdyby ta teoria była słuszna, to ofiara Mszy składana byłaby nam, a nie Bogu.

Teoria ta przedstawiona jest np. w dokumencie końcowym ekumenicznej grupy roboczej teologów ewangelickich i katolickich. Ta grupa robocza zbierała się w latach 1976-1982. Ze strony katolickiej brali w niej udział między innymi Herman kard. Volk, Karol Lehmann, Walter Kasper i kard. Ratzinger. W dokumencie czytamy:

Widocznym znakiem ofiarnego oddania się Jezusa Chrystusa w Eucharystii i naszego współudziału w tym samooddaniu jest (...) uczta (...) To oznacza raczej, że w dokonanej uczcie uobecnia i realizuje się ofiara samooddania się Jezusa Chrystusa. Dlatego konwencjonalne, dokonane zasadniczo dopiero po Soborze Trydenckim rozróżnienie pomiędzy Eucharystią w sakramencie z jednej strony, a ofiarą z drugiej strony, jest teologicznie bezużyteczne, gdyż zmienia podstawową strukturę. W ofiarowaniu samego siebie jako pokarmu oddanie się Jezusa Chrystusa znajduje swój wyraz na poziomie znaku liturgicznego”105.

Widać, że tutaj uczy się czegoś naprawdę nowego, zaprzeczając tradycyjnej teologii.

Przypisy:

  1. Das Opfer Jesu Christi und seine Gegenwart in der Kirche. Wyd.: Lehmann/Schlink Herder 1983, s. 223 n. Podkreślenie w oryginale.
Das Opfer Jesu Christi und seine Gegenwart in der Kirche. Wyd.: Lehmann/Schlink Herder 1983, s. 223 n. Podkreślenie w oryginale.
  
Katechizm o kryzysie w Kościele
Strona głównaKapliceKomunikaty duszpasterskieMultimedia„Zawsze Wierni”KontaktKsięgarnia wysyłkowa

Najnowszy numer „Zawsze Wierni”

Rycerstwo w czasach pacyfizmu

Najnowszy materiał do pobrania

Pokuta w duchu Fatimy

rekolekcje wielkopostne wygłoszone przez o. Tomasza OP

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X

© 1997—2019 Wydawnictwo Te Deum sp. z o.o.