Poniedziałek Wielkanocny [1 kl.]

Inne serwisy:

Krucjata eucharystyczna
KOMUNIKATY

15.04—22.04 Poznań

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Kraków

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Chorzów zmiana

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Szczecin

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Gdynia

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Rzeszów

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Warszawa

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Łódź

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Bajerze

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Lublin

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

21.04—22.04 Wrocław

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

21.04—22.04 Olsztyn

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

21.04—22.04 Tuchów

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

21.04—22.04 Lubatowa

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

27.04 Tuchów

Msza św.

27.04 Rzeszów

nie będzie Mszy św.

28.04 Szczecin

zmiana godziny Mszy św. (jednorazowo)

05.05 Lubatowa

zmiana godziny Mszy św. (jednorazowo)

05.05 Tuchów

zmiana godziny Mszy św. (jednorazowo)

07.05 Katowice

wykład x. Karola Stehlina FSSPX

08.05 Chorzów

Msza św. i ceremonia przyjęcia do MI

13.05 Gniezno

wykład x. Karola Stehlina FSSPX

19.06—23.06 zmiana

rekolekcje dla członków MI

22.06 Olsztyn

V Pielgrzymka Tradycji Katolickiej do Gietrzwałdu

29.06 Warszawa

wyjazd na święcenia kapłańskie do Zaitzkofen

01.07—06.07

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn

08.07—17.07

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn i kobiet

08.07—17.07 Jaworki k. Szczawnicy

obóz wakacyjny dla chłopców

17.07—26.07 Jaworki k. Szczawnicy

obóz wakacyjny dla dziewcząt

16.08—22.08 Tatry Wysokie, Słowacja

obóz wędrowny dla chłopców

22.08—28.08 Tatry Wysokie, Słowacja

obóz wędrowny dla dziewcząt

26.08—31.08

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn

03.09—07.09 zmiana

rekolekcje montfortańskie dla mężczyzn i kobiet

09.09—14.09

rekolekcje ignacjańskie dla kobiet

Św. Pius X Rekolekcje ignacjańskie Mały modlitewnik łaciński Krucjata różańcowa Filozofia św. Tomasza z Akwinu Katecheza DVD dla kapłanów Mszalik codzienny
  
Katechizm o kryzysie w Kościele

74. Kim jest katolicki kapłan?

Katolicki kapłan jest zastępcą Jezusa Chrystusa na ziemi. Przez święcenia kapłańskie upodobnił się on do Wiecznego Najwyższego Kapłana i otrzymał udział w Jego władzy. Tylko on ma władzę sprawowania ofiary Mszy św., odpuszczania grzechów, błogosławienia i poświęcania.

Ksiądz nie jest więc w pierwszym rzędzie przewodniczącym wspólnotowej uroczystości, ale posiada pełnomocnictwa, jakich zwykły wierny nie posiada. Tylko do Apostołów, a nie do wszystkich uczniów, powiedział Chrystus: „To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 19).

Najważniejszym i najszlachetniejszym zadaniem kapłana jest sprawowanie ofiary Mszy św. „Albowiem każdy najwyższy kapłan z ludzi wzięty, dla ludzi bywa postanowiony w tym, co do Boga należy, aby składał dary i ofiary za grzechy” (Żyd 5, 1). Przy przekazaniu kielicha i pateny w dawnym rycie święceń kapłańskich tak mówił biskup do wyświęcanego: „Przyjmij moc ofiarowania ofiary i odprawiania Mszy, tako za żywych, jak i za umarłych” (Pontificale romanum).

Władzę odpuszczania grzechów przekazał Chrystus Apostołom i ich następcom po zmartwychwstaniu: „Rzekł im więc znowu: Pokój wam. Jak mię posłał Ojciec, i ja was posyłam. To powiedziawszy, tchnął na nich, i rzekł im: Weźmijcie Ducha Świętego; którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 21nn).

Samych podstaw Kościoła katolickiego dotyka to, co pisze ks. dr Pesch: „Wiele z tego, co dla nas dzisiaj jest oczywiste, było nieznane we wspólnotach pierwszych chrześcijan. Nie było papieża ani biskupów czy księży, nie było żadnej hierarchii. Nie było zależności ważności Mszy lub rozgrzeszenia od określonych święceń113. Podobne heretyckie wypowiedzi nie należą dzisiaj do rzadkości. Same w sobie nie są niczym nowym – to samo głosili już w XVI w. protestanci. Sobór Trydencki uroczyście potępił ich błędne nauki: „Kto twierdzi, że kapłaństwo nie jest rzeczywiście i we właściwym sensie tego słowa ustanowionym przez Chrystusa Pana sakramentem, albo że jest ono wymysłem ludzi nie zaznajomionych ze sprawami kościelnymi, albo że jest ono tylko obrządkiem wybierania sług Słowa Bożego i sakramentów – niech będzie wyklęty114. „Kto twierdzi, że w Kościele katolickim nie ma wskutek boskiego nakazu ustanowionej hierarchii, która składa się z biskupów, kapłanów i diakonów – niech będzie wyklęty115. Negowanie tych podstawowych prawd powoduje oczywiście brak księży, gdyż mało który młody człowiek podejmie się tak wymagającego powołania, skoro sądzi, że Chrystus w ogóle nie chciał ustanowić kapłaństwa.

Przypisy:

  1. „VM – Zur Zeit”, pismo redemptorystów, lipiec–sierpień 1980, s. 91 n.
  2. Sess. XXIII, can. 3; DH 1773.
  3. Ibidem,can. 6; DH 1776.
„VM – Zur Zeit”, pismo redemptorystów, lipiec–sierpień 1980, s. 91 n.
Sess. XXIII, can. 3; DH 1773.
Ibidem,can. 6; DH 1776.
  
Katechizm o kryzysie w Kościele
Strona głównaKapliceKomunikaty duszpasterskieMultimedia„Zawsze Wierni”KontaktKsięgarnia wysyłkowa

Najnowszy numer „Zawsze Wierni”

Rycerstwo w czasach pacyfizmu

Najnowszy materiał do pobrania

Pokuta w duchu Fatimy

rekolekcje wielkopostne wygłoszone przez o. Tomasza OP

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X

© 1997—2019 Wydawnictwo Te Deum sp. z o.o.