Poniedziałek Wielkanocny [1 kl.]

Inne serwisy:

Krucjata eucharystyczna
KOMUNIKATY

15.04—22.04 Poznań

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Kraków

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Chorzów zmiana

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Szczecin

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Gdynia

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Rzeszów

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Warszawa

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Łódź

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Bajerze

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

18.04—22.04 Lublin

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

21.04—22.04 Wrocław

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

21.04—22.04 Olsztyn

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

21.04—22.04 Tuchów

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

21.04—22.04 Lubatowa

Wielki Tydzień i Wielkanoc: porządek nabożeństw

27.04 Tuchów

Msza św.

27.04 Rzeszów

nie będzie Mszy św.

28.04 Szczecin

zmiana godziny Mszy św. (jednorazowo)

05.05 Lubatowa

zmiana godziny Mszy św. (jednorazowo)

05.05 Tuchów

zmiana godziny Mszy św. (jednorazowo)

07.05 Katowice

wykład x. Karola Stehlina FSSPX

08.05 Chorzów

Msza św. i ceremonia przyjęcia do MI

13.05 Gniezno

wykład x. Karola Stehlina FSSPX

19.06—23.06 zmiana

rekolekcje dla członków MI

22.06 Olsztyn

V Pielgrzymka Tradycji Katolickiej do Gietrzwałdu

29.06 Warszawa

wyjazd na święcenia kapłańskie do Zaitzkofen

01.07—06.07

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn

08.07—17.07

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn i kobiet

08.07—17.07 Jaworki k. Szczawnicy

obóz wakacyjny dla chłopców

17.07—26.07 Jaworki k. Szczawnicy

obóz wakacyjny dla dziewcząt

16.08—22.08 Tatry Wysokie, Słowacja

obóz wędrowny dla chłopców

22.08—28.08 Tatry Wysokie, Słowacja

obóz wędrowny dla dziewcząt

26.08—31.08

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn

03.09—07.09 zmiana

rekolekcje montfortańskie dla mężczyzn i kobiet

09.09—14.09

rekolekcje ignacjańskie dla kobiet

Św. Pius X Rekolekcje ignacjańskie Mały modlitewnik łaciński Krucjata różańcowa Filozofia św. Tomasza z Akwinu Katecheza DVD dla kapłanów Mszalik codzienny
  
Katechizm o kryzysie w Kościele

75. Czy ministrowie wspólnot protestanckich są równi kapłanom?

Ministrowie wspólnot protestanckich nie są kapłanami, ale świeckimi (dotyczy to także wspólnot anglikańskich). Ci ministrowie religijni nie mają zatem władzy przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, ani odpuszczania grzechów.

Władza kapłańska została przekazana obecnym biskupom i kapłanom od Apostołów poprzez ich następców. Jest to nazywane sukcesją apostolską. Jeśli sukcesja została raz złamana, jak to ma miejsce u protestantów, to władza kapłańska została utracona.

Jest skandalem, że wiosną 1977 r. 180 duchownych diecezji Rottenburg w liście do protestanckich „kolegów i koleżanek” ewangelickiego kościoła krajowego w Szwabii uznało ich za „posiadających identyczną władzę i identyczną odpowiedzialność”. To, że ci teologowie nie mieli już katolickiego pojęcia o kapłaństwie widać po tym, że podkreślili, jakoby „porzucili teorię ofiary, mogącą wywołać wrażenie, że ofiara Jezusa na krzyżu musiałaby być dla naszego zadośćuczynienia jeszcze raz Bogu ofiarowana, względnie odnowiona (...) W ogóle uważamy, że posiadamy dzisiaj biblijnie ugruntowaną i sensowną praktykę wieczerzy, która być może istniała też przed reformatorami”. Widać tu związek ofiary Mszy św. i kapłaństwa:

Kto porzuca ofiarę Mszy św. na rzecz protestanckiej wieczerzy, ten nie może mieć już właściwego pojęcia o kapłaństwie i dlatego nie widzi już żadnej różnicy pomiędzy katolickimi a ewangelickimi „przewodniczącymi”. Teologowie diecezji Rottenburg prezentują w swym liście jednoznaczne herezje. Biskup zadowolił się jednak tylko stwierdzeniem, że jest to uszczuplenie wiary katolickiej; nie podjął żadnych dalszych kroków116.

Jeszcze większym skandalem jest wielokrotne wykonywanie funkcji liturgicznych przez papieża Jana Pawła II razem z protestanckimi ministrami, przy czym owi protestanci nosili szaty kapłańskie bądź biskupie. Tak na przykład 29 maja 1982 r. udzielił on błogosławieństwa wspólnie z anglikańskim „arcybiskupem” Runcie.

Przypisy:

  1. Cyt. w: Rudolf Kramer-Badoni, Revolution in der Kirche Lefebvre und Rom, Monachium-Berlin 1980, Herder 1980, s. 91 n.
Cyt. w: Rudolf Kramer-Badoni, Revolution in der Kirche Lefebvre und Rom, Monachium-Berlin 1980, Herder 1980, s. 91 n.
  
Katechizm o kryzysie w Kościele
Strona głównaKapliceKomunikaty duszpasterskieMultimedia„Zawsze Wierni”KontaktKsięgarnia wysyłkowa

Najnowszy numer „Zawsze Wierni”

Rycerstwo w czasach pacyfizmu

Najnowszy materiał do pobrania

Pokuta w duchu Fatimy

rekolekcje wielkopostne wygłoszone przez o. Tomasza OP

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X

© 1997—2019 Wydawnictwo Te Deum sp. z o.o.