feria Wielkiego Postu [3 kl.]

Inne serwisy:

Krucjata eucharystyczna
KOMUNIKATY

24.03 Chorzów

Msza św.

24.03 Kraków

nie będzie Mszy św. (jednorazowo)

29.03—02.04 Lublin

Triduum Paschalne i Wielkanoc: porządek nabożeństw

29.03—02.04 Bajerze

Triduum Paschalne i Wielkanoc: porządek nabożeństw

29.03—02.04 Szczecin

Triduum Paschalne i Wielkanoc: porządek nabożeństw

29.03—02.04 Kraków

Triduum Paschalne i Wielkanoc: porządek nabożeństw

29.03—02.04 Chorzów

Triduum Paschalne i Wielkanoc: porządek nabożeństw

29.03—02.04 Gdynia

Triduum Paschalne i Wielkanoc: porządek nabożeństw

29.03—02.04 Poznań

Triduum Paschalne i Wielkanoc: porządek nabożeństw

29.03—02.04 Łódź

Triduum Paschalne i Wielkanoc: porządek nabożeństw

29.03—02.04 Rzeszów

Triduum Paschalne i Wielkanoc: porządek nabożeństw

01.04—02.04 Wrocław

Wielkanoc: porządek nabożeństw

01.04—02.04 Olsztyn

Wielkanoc: porządek nabożeństw

01.04—02.04 Tuchów

Wielkanoc: porządek nabożeństw

01.04—02.04 Lubatowa

Wielkanoc: porządek nabożeństw

07.04 Kraków

spotkanie koła apologetycznego

16.04—21.04 Bajerze

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn

23.04—28.04 Bajerze

rekolekcje ignacjańskie dla kobiet

29.04—03.05 Susiec zmiana

dni skupienia dla rodzin

09.07—18.07 Jaworki k. Szczawnicy

obóz wakacyjny dla chłopców

18.07—27.07 Jaworki k. Szczawnicy

obóz wakacyjny dla dziewcząt

16.08—22.08 Beskid Żywiecki

obóz wędrowny dla chłopców

21.08—27.08 Beskid Żywiecki

obóz wędrowny dla dziewcząt

27.08—01.09

rekolekcje ignacjańskie dla kobiet

03.09—08.09

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn

Św. Pius X Rekolekcje ignacjańskie Mały modlitewnik łaciński Krucjata różańcowa Filozofia św. Tomasza z Akwinu Katecheza DVD dla kapłanów Mszalik codzienny
  
Katechizm o kryzysie w Kościele

94. Czy rozwiązanie Bractwa była ważne?

Pismem biskupa Lozanny, Genewy i Fryburga Piotra Mamie (następcy biskupa Charriere’a) z 6 maja 1975 r. Bractwo zostało rozwiązane. Nastąpiło to po rozmowach arcybiskupa Lefebvre z kardynałami Garonnem, Wrightem i Taberą w Rzymie. Ten sposób postępowania nie odpowiada prawu kanonicznemu i dlatego jest nieważny.

Poza tym rozwiązanie Bractwa było nieważne, gdyż jedynym jego powodem była wierność Bractwa wierze katolickiej i tradycyjnej Mszy św.

Zniesienie Bractwa przez biskupa diecezjalnego nie odpowiada przepisom prawa kanonicznego. Według niego biskup diecezjalny nie może sam zlikwidować kongregacji, którą ustanowił w swej diecezji – może to uczynić tylko Rzym. Trzyosobowa komisja kardynalska nie była właściwym dla takiej decyzji gremium, przede wszystkim dlatego, że zaprosiła arcybiskupa Lefebvre jedynie na rozmowy. Rekursy (odwołania) arcybiskupa Lefebvre pozostawiono po prostu bez rozpatrzenia, co znowu jest sprzeczne z prawem kanonicznym.

To widoczne omijanie oficjalnej drogi prawnej przy likwidacji Bractwa jest wyraźną oznaką bezprawności tych zabiegów. Gdyby rzymskie władze miały spokojne sumienie, trzymałyby się procedury przepisanej przez prawo kanoniczne.

  
Katechizm o kryzysie w Kościele
Strona głównaKapliceKomunikaty duszpasterskieMultimedia„Zawsze Wierni”KontaktKsięgarnia wysyłkowa

Najnowszy numer „Zawsze Wierni”

Coście uczynili z przybytkiem Ojca mego?

Najnowszy materiał do pobrania

Pokuta w duchu Fatimy

rekolekcje wielkopostne wygłoszone przez o. Tomasza OP

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X

© 1997—2018 Wydawnictwo Te Deum sp. z o.o.