Św. Bartłomieja, Apostoła [2 kl.]

Inne serwisy:

Krucjata eucharystyczna
KOMUNIKATY
Św. Pius X Rekolekcje ignacjańskie Mały modlitewnik łaciński Krucjata różańcowa Filozofia św. Tomasza z Akwinu Katecheza DVD dla kapłanów Mszalik codzienny
  
Katechizm o kryzysie w Kościele

Wykaz użytych skrótów

Cytaty z Pisma św. według Pisma świętego Starego i Nowego Testamentu w przekładzie polskim ks. Jakuba Wujka SI, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1962. O ile inaczej nie zaznaczono, podkreślenia w tekstach pochodzą od autora i nie znajdują się w oryginałach cytowanych dokumentów.

Użyto następujących skrótów:

DC
„La Documentation Catholique”
DH
Henryk Denzinger, Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen, wyd. Herder, Fryburg 1991
AAS
„Acta Apostolicae Sedis”. Commentarium officiale. Rzym 1909 nn
ASS
„Acta Sanctae Sedis”. Rzym 1865 nn
OR
„L’Osservatore Romano” (wydanie niemieckie)
KK
K. Rahner, H. Vorgrimler, Kleines Konzilskompendium, wyd. Herder, Fryburg 1986
PG
J. P. Migne, Patrologia graeca, Paryż 1857 nn
PL
J. P. Migne, Patrologia latina, Paryż 1844 nn
RJ
Rouët de Journel, Enchiridion patristicum, wyd. Herder, Fryburg 1913
  
Katechizm o kryzysie w Kościele
Strona głównaKapliceKomunikaty duszpasterskieMultimedia„Zawsze Wierni”KontaktKsięgarnia wysyłkowa

Najnowszy numer „Zawsze Wierni”

Bastiony Tradycji

Najnowszy materiał do pobrania

Pokuta w duchu Fatimy

rekolekcje wielkopostne wygłoszone przez o. Tomasza OP

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X

© 1997—2019 Wydawnictwo Te Deum sp. z o.o.