Narodzenie św. Jana Chrzciciela [1 kl.]

Inne serwisy:

Krucjata eucharystyczna
KOMUNIKATY

24.06—27.06 Kraków

porządek nabożeństw

24.06 Olsztyn

Msza św.

28.06 Chorzów

Msza św.

28.06 Olsztyn

Msza św.

29.06 Chorzów

Msza św.

01.07—06.07

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn

05.07 Chorzów

Msza św.

06.07 Chorzów

nie będzie Mszy św.

07.07 Chorzów

Msza św.

08.07—17.07

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn i kobiet

08.07—17.07 Jaworki k. Szczawnicy zmiana

obóz wakacyjny dla chłopców

13.07 Rzeszów

nie będzie Mszy św.

17.07—26.07 Jaworki k. Szczawnicy zmiana

obóz wakacyjny dla dziewcząt

20.07 Tuchów

zmiana godziny Mszy św. (jednorazowo)

16.08—22.08 Tatry Wysokie, Słowacja

obóz wędrowny dla chłopców

22.08—28.08 Tatry Wysokie, Słowacja

obóz wędrowny dla dziewcząt

26.08—31.08

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn

03.09—07.09 zmiana

rekolekcje montfortańskie dla mężczyzn i kobiet

09.09—14.09

rekolekcje ignacjańskie dla kobiet

Św. Pius X Rekolekcje ignacjańskie Mały modlitewnik łaciński Krucjata różańcowa Filozofia św. Tomasza z Akwinu Katecheza DVD dla kapłanów Mszalik codzienny

Kalendarz liturgiczny

Wybierz miesiąc »

Kalendarz uwzględnia święta obchodzone w całym Kościele oraz te obchodzone w Polsce. DUŻYMI LITERAMI zaznaczono święta 1. i 2. klasy. Osobno podano kalendarz na bieżący rok oraz wykaz świąt ruchomych (1991–2040).

Styczeń

1 OKTAWA BOŻEGO NARODZENIA 1 kl.
2    
3    
4    
5 Wspomnienie św. Telesfora, Papieża i Męczennika Wsp.
6 OBJAWIENIE PAŃSKIE 1 kl.
7    
8    
9    
10    
11 Wspomnienie św. Hygina, Papieża i Męczennika Wsp.
12    
13 WSPOMNIENIE CHRZTU PAŃSKIEGO 2 kl.
14 Św. Hilarego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła
Wspomnienie św. Feliksa, Kapłana i Męczennika
3 kl.
15 Św. Pawła, Pierwszego Pustelnika, Wyznawcy
Wspomnienie św. Maura, Opata
 
16 Św. Marcelego I, Papieża i Męczennika 3 kl.
17 Św. Antoniego, Opata 3 kl.
18 Wspomnienie św. Pryski, Dziewicy i Męczennicy Wsp.
19 Wspomnienie śś. Mariusza, Marty, Audifaksa i Abachuma, Męczenników, oraz św. Kanuta, Króla i Męczennika Wsp.
20 Śś. Fabiana, Papieża, i Sebastiana, Męczennika 3 kl.
21 Św. Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy 3 kl.
22 Śś. Wincentego i Anastazego, Męczenników 3 kl.
23 Św. Rajmunda z Pennafort, Wyznawcy 3 kl.
24 Św. Tymoteusza, Biskupa i Męczennika 3 kl.
25 Nawrócenie św. Pawła, Apostoła 3 kl.
26 Św. Polikarpa, Biskupa i Męczennika 3 kl.
27 Św. Jana Chryzostoma, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
28 Św. Piotra Nolasko, Wyznawcy
Wspomnienie św. Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy
3 kl.
29 Św. Franciszka Salezego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
30 Św. Martyny, Dziewicy i Męczennicy 3 kl.
31 Św. Jana Bosco, Wyznawcy 3 kl.
  Niedziela między 1 stycznia a Objawieniem Pańskim lub 2 stycznia: NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS 2 kl.
  1 Niedziela po Objawieniu Pańskim: ŚWIĘTEJ RODZINY 2 kl.

Luty

1 Św. Ignacego, Biskupa i Męczennika 3 kl.
2 OCZYSZCZENIE N.M.P. 2 kl.
3 Wspomnienie św. Błażeja, Biskupa i Męczennika Wsp.
4 Św. Andrzeja Corsini, Biskupa i Wyznawcy 3 kl.
5 Św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy 3 kl.
6 Św. Tytusa, Biskupa i Wyznawcy
Wspomnienie św. Doroty, Dziewicy i Męczennicy
3 kl.
7 Św. Romualda, Opata 3 kl.
8 Św. Jana z Maty, Wyznawcy 3 kl.
9 Św. Cyryla Aleksandryjskiego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła
Wspomnienie św. Apolonii, Dziewicy i Męczennicy
3 kl.
10 Św. Scholastyki, Dziewicy 3 kl.
11 Objawienie się N.M.P. w Lourdes 3 kl.
12 Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów N.M.P., Wyznawców 3 kl.
13    
14 Wspomnienie św. Walentego, Kapłana i Męczennika Wsp.
15 Wspomnienie śś. Faustyna i Jowity, Męczenników Wsp.
16    
17    
18 Wspomnienie św. Symeona, Biskupa i Męczennika Wsp.
19    
20    
21    
22 KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA 2 kl.
23 Św. Piotra Damiana, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
24 ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA 2 kl.
25    
26    
27 Św. Gabriela od M.B. Bolesnej, Wyznawcy 3 kl.
28    
W latach przestępnych luty ma 29 dni. Uroczystość św. Macieja i następne przenosi się o dzień później.

Marzec

1    
2    
3    
4 Św. Kazimierza, Wyznawcy
Wspomnienie św. Lucjusza I, Papieża i Męczennika
3 kl.
5    
6 Śś. Perpetui i Felicyty, Męczennic 3 kl.
7 Św. Tomasz z Akwinu, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
8 Bł. Wincentego Kadłubka, Biskupa i Wyznawcy
Wspomnienie św. Jana Bożego, Wyznawcy
3 kl.
9 Św. Franciszki Rzymianki, Wdowy 3 kl.
10 Świętych Czterdziestu Męczenników 3 kl.
11    
12 Św. Grzegorza Wielkiego, Papieża, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
13    
14    
15 Św. Klemensa Marii Dworzaka, Wyznawcy 3 kl.
16    
17 Św. Patryka, Biskupa i Wyznawcy 3 kl.
18 Św. Cyryla Jerozolimskiego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
19 ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA N.M.P., WYZNAWCY, PATRONA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 1 kl.
20    
21 Św. Benedykta, Opata 3 kl.
22    
23    
24 Św. Gabriela Archanioła 3 kl.
25 ZWIASTOWANIE N.M.P. 1 kl.
26    
27 Św. Jana Damasceńskiego, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
28 Św. Jana Kapistrana, Wyznawcy 3 kl.
29    
30    
31    
  Piątek po 1 Niedzieli Męki Pańskiej: Siedmiu Boleści N.M.P. Wsp.

Kwiecień

1    
2 Św. Franciszka z Pauli, Wyznawcy 3 kl.
3    
4 Św. Izydora, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
5 Św. Wincentego Fereriusza, Wyznawcy 3 kl.
6    
7    
8    
9    
10    
11 Św. Leona Wielkiego, Papieża, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
12    
13 Św. Hermenegilda, Męczennika 3 kl.
14 Św. Justyna, Męczennika
Wspomnienie śś. Tyburcjusza, Waleriana i Maksyma, Męczenników
3 kl.
15    
16    
17 Wspomnienie św. Aniceta, Papieża i Męczennika Wsp.
18    
19    
20    
21 Św. Anzelma, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
22 Śś. Sotera i Kajusa, Papieży i Męczenników 3 kl.
23 ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
Wspomnienie św. Jerzego, Męczennika
1 kl.
24 Św. Fidelisa z Sigmaringen, Męczennika 3 kl.
25 Litania Większa
ŚW. MARKA, EWANGELISTY
2 kl.
26 Śś. Kleta i Marcelina, Papieży i Męczenników 3 kl.
27 Św. Piotra Kanizjusza, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
28 Św. Pawła od Krzyża, Wyznawcy 3 kl.
29 Św. Piotra z Werony, Męczennika 3 kl.
30 Św. Katarzyny Sieneńskiej, Dziewicy 3 kl.

Maj

1 ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA, OBLUBIEŃCA N.M.P., WYZNAWCY 1 kl.
2 Św. Atanazego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
3 N.M.P. KRÓLOWEJ KORONY POLSKI, GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI 1 kl.
4 Św. Moniki, Wdowy 3 kl.
5 Św. Piusa V, Papieża i Wyznawcy 3 kl.
6    
7 Św. Floriana, Męczennika
Matki Bożej, Pośredniczki Wszelkich Łask
3 kl.
3 kl.
8 ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI 1 kl.
9 Św. Grzegorza z Nazjanu, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
10 Św. Antonina, Biskupa i Wyznawcy
Wspomnienie śś. Gordiana i Epimacha, Męczenników
3 kl.
11 ŚŚ. FILIPA I JAKUBA, APOSTOŁÓW 2 kl.
12 Śś. Nereusza, Achillesa, Domicylli i Pankracego, Męczenników 3 kl.
13 Św. Roberta Bellarmina, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
14 Wspomnienie św. Bonifacego, Męczennika Wsp.
15 Św. Jana Chrzciciela de la Salle, Wyznawcy 3 kl.
16 Św. Andrzeja Boboli, Męczennika
Wspomnienie św. Ubalda, Biskupa i Wyznawcy
3 kl.
17 Św. Paschalisa Baylon, Wyznawcy 3 kl.
18 Św. Wenancjusza, Męczennika 3 kl.
19 Św. Piotra Celestyna, Papieża i Wyznawcy
Wspomnienie św. Pudencjany, Dziewicy
3 kl.
20 Św. Bernardyna ze Sieny, Wyznawcy 3 kl.
21 Św. Jana Nepomucena, Męczennika 3 kl.
22    
23    
24 N.M.P. WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH 2 kl.
25 Św. Grzegorza VII, Papieża i Wyznawcy
Wspomnienie św. Urbana I, Papieża i Męczennika
3 kl.
26 Św. Filipa Nereusza, Wyznawcy
Wspomnienie św. Eleuteriusza, Papieża i Męczennika
3 kl.
27 Św. Bedy Wielebnego, Wyznawcy i Doktora Kościoła
Wspomnienie św. Jana I, Papieża i Męczennika
3 kl.
28 Św. Augustyna z Canterbury, Biskupa i Wyznawcy 3 kl.
29 Św. Marii Magdaleny Pazzi, Dziewicy 3 kl.
30 Wspomnienie św. Feliksa I, Papieża i Męczennika Wsp.
31 N. M. P. KRÓLOWEJ
Wspomnienie św. Petroneli, Dziewicy
2 kl.

Czerwiec

1 Św. Jakuba Strzemię, Biskupa i Wyznawcy Wspomnienie św. Anieli Merici, Dziewicy 3 kl.
2 Bł. Sadoka i Towarzyszy, Męczenników
Wspomnienie śś. Marcelina i Piotra Męczenników, oraz Erazma, Biskupa i Męczennika
3 kl.
3    
4 Św. Franciszka Caracciolo, Wyznawcy 3 kl.
5 Św. Bonifacego, Biskupa i Wyznawcy 3 kl.
6 Św. Norberta, Biskupa i Wyznawcy 3 kl.
7    
8    
9 Wspomnienie śś. Pryma i Felicjana, Męczenników Wsp.
10 Bł. Bogumiła, Biskupa i Wyznawcy
Wspomnienie św. Małgorzaty, Wdowy
3 kl.
11 Św. Barnaby, Apostoła 3 kl.
12 Św. Jana z Facundo, Wyznawcy
Wspomnienie śś. Bazylidesa, Cyryna, Nabora i Nazariusza, Męczenników
3 kl.
13 Św. Antoniego z Padwy, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
14 Św. Bazylego Wielkiego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
15 Bł. Jolanty, Wdowy
Wspomnienie śś. Wita, Modesta i Krescencji, Męczenników
3 kl.
16    
17 Św. Grzegorza Barbarigo, Biskupa i Wyznawcy 3 kl.
18 Św. Efrema, Diakona, Wyznawcy i Doktora Kościoła
Wspomnienie św. Marka i Marcelina, Męczenników
3 kl.
19 Św. Juliany Falconieri, Dziewicy
Wspomnienie śś. Gerwazego i Protazego, Męczenników
3 kl.
20 Wspomnienie św. Sylweriusza, Papieża i Męczennika Wsp.
21 Św. Alojzego Gonzagi, Wyznawcy 3 kl.
22 Św. Paulina, Biskupa i Wyznawcy 3 kl.
23 WIGILIA NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 2 kl.
24 NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA 1 kl.
25 Św. Wilhelma, Opata 3 kl.
26 Świętych Jana i Pawła, Męczenników 3 kl.
27    
28 Wigilia śś. Apostołów Piotra i Pawła 2 kl.
29 ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA, APOSTOŁÓW 1 kl.
30 Wspomnienie św. Pawła, Apostoła 3 kl.

Lipiec

1 NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA 1 kl.
2 NAWIEDZENIE N.M.P.
Wspomnienie śś. Processa i Martyniana, Męczenników
2 kl.
3 Św. Ireneusza, Biskupa i Męczennika 3 kl.
4    
5 Św. Antoniego Marii Zaccaria, Wyznawcy 3 kl.
6    
7 Świętych Cyryla i Metodego, Biskupów i Wyznawców 3 kl.
8 Św. Elżbiety, Królowej i Wdowy 3 kl.
9    
10 Siedmiu Braci Męczenników, śś. Rufiny i Sekundy, Dziewic i Męczennic 3 kl.
11 Wspomnienie św. Piusa I, Papieża i Męczennika Wsp.
12 Św. Jana Gwalberta, Opata
Wspomnienie śś. Nabora i Feliksa, Męczenników
3 kl.
13    
14 Św. Bonawentury, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
15 Św. Henryka Cesarza, Wyznawcy 3 kl.
16 Wspomnienie N.M.P. z Góry Karmelu Wsp.
17 Wspomnienie św. Aleksego, Wyznawcy Wsp.
18 Bł. Szymona z Lipnicy, Wyznawcy
Wspomnienie św. Kamila de Lellis, Wyznawcy, oraz św. Symforozy i Siedmiu jej synów, Męczenników
3 kl.
19 Św. Wincentego a Paulo, Wyznawcy 3 kl.
20 Bł. Czesława, Wyznawcy
Wspomnienie św. Hieronima Emiliana, Wyznawcy, oraz św. Małgorzaty, Dziewicy i Męczennicy
3 kl.
21 Św. Wawrzyńca z Brindisi, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
22 Św. Marii Magdaleny, Pokutnicy 3 kl.
23 Św. Apolinarego, Biskupa i Męczennika 3 kl.
24 Św. Kingi, Dziewicy
Wspomnienie św. Krystyny, Dziewicy i Męczennicy
3 kl.
25 ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA
Wspomnienie św. Krzysztofa, Męczennika
2 kl.
26 ŚW. ANNY, MATKI N.M.P. 2 kl.
27 Wspomnienie św. Pantaleona, Męczennika Wsp.
28 Świętych Nazariusza i Celsa, Męczenników, Wiktora I, Papieża i Męczennika, oraz Innocentego I, Papieża i Wyznawcy 3 kl.
29 Św. Marty, Dziewicy 3 kl.
30 Wspomnienie śś. Abdona i Sennena, Męczenników Wsp.
31 Św. Ignacego Loyoli, Wyznawcy 3 kl.

Sierpień

1 Wspomnienie Siedmiu Braci Machabejskich, Męczenników Wsp.
2 św. Alfonsa Marii Ligouri, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła
Wspomnienie św. Stefana I, Papieża i Męczennika
3 kl.
3    
4 Św. Dominika, Wyznawcy 3 kl.
5 Rocznica konsekracji Bazyliki N.M.P. Śnieżnej 3 kl.
6 PRZEMIENIENIE PAŃSKIE Wspomnienie śś. Sykstusa II, Papieża, Felicysyma i Agapita, Męczenników 2 kl.
7 Św. Kajetana, Wyznawcy
Wspomnienie św. Donata, Biskupa i Męczennika
3 kl.
8 Św. Jana Marii Vianney, Wyznawcy
Wspomnienie śś. Cyriaka, Larga i Szmaragda, Męczenników
3 kl.
9 Wigilia św. Wawrzyńca, Męczennika
Wspomnienie św. Romana, Męczennika
3 kl.
10 ŚW. WAWRZYŃCA, MĘCZENNIKA 2 kl.
11 Wspomnienie św. Tyburcjusza, Męczennika, oraz św. Zuzanny, Dziewicy i Męczennicy Wsp.
12 Św. Klary, Dziewicy 3 kl.
13 Wspomnienie śś. Hipolita i Kasjana, Męczenników Wsp.
14 Wigilia Wniebowzięcia N.M.P.
Wspomnienie św. Euzebiusza, Wyznawcy
2 kl.
15 WNIEBOWZIĘCIE N.M.P. 1 kl.
16 ŚW. JOACHIMA, OJCA N.M.P. 2 kl.
17 Św. Jacka, Wyznawcy 3 kl.
18 Wspomnienie św. Agapita, Męczennika
Św. Rocha, Wyznawcy
Wsp.
3 kl.
19 Św. Jana Eudes, Wyznawcy 3 kl.
20 Św. Bernarda, Opata i Doktora Kościoła 3 kl.
21 Św. Joanny Franciszki Fremiot de Chantal, Wdowy 3 kl.
22 NIEPOKALANEGO SERCA N.M.P.
Wspomnienie świetych Męczenników Tymoteusza, Hipolita i Symforiana
2 kl.
23 Św. Filipa Benicjusza, Wyznawcy 3 kl.
24 ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA 2 kl.
25 Św. Ludwika, Króla, Wyznawcy 3 kl.
26 N.M.P. CZĘSTOCHOWSKIEJ 1 kl.
27 Św. Józefa Kalasantego, Wyznawcy 3 kl.
28 Św. Augustyna, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła
Wspomnienie św. Hermesa, Męczennika
3 kl.
29 Ścięcie św. Jana Chrzciciela
Wspomnienie św. Sabiny, Męczennicy
3 kl.
30 Św. Róży z Limy, Dziewicy
Wspomnienie śś. Feliksa i Adaukta, Męczenników
3 kl.
31 Św. Rajmunda Nonnata, Wyznawcy 3 kl.

Wrzesień

1 Bł. Bronisławy, Dziewicy
Wspomnienie św. Idziego, Opata, oraz śś. Dwunastu Braci Męczenników
3 kl.
2 Św. Stefana, Króla, Wyznawcy 3 kl.
3 Św. Piusa X, Papieża i Wyznawcy 3 kl.
4    
5 Św. Wawrzyńca Justiniani, Biskupa i Wyznawcy 3 kl.
6    
7 Bł. Melchiora Grodzieckiego, Męczennika 3 kl.
8 NARODZENIE N.M.P.
Wspomnienie św. Hadriana, Męczennika
2 kl.
9 Wspomnienie św. Gorgoniusza, Męczennika Wsp.
10 Św. Mikołaja z Tolentynu, Wyznawcy 3 kl.
11 Wspomnienie śś. Prota i Jacka, Męczenników Wsp.
12 Najświętszego Imienia Maryi 3 kl.
13    
14 PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 2 kl.
15 SIEDMIU BOLEŚCI N.M.P.
Wspomnienie św. Nikodema, Męczennika
2 kl.
16 Św. Korneliusza, Papieża i Męczennika, oraz św. Cypriana, Biskupa i Męczennika
Wspomnienie śś. Eufemii, Łucji i Geminiana, Męczenników
3 kl.
17 Wspomnienie Stygmatów św. Franciszka z Asyżu, Wyznawcy Wsp.
18 Św. Józefa z Kupertynu, Wyznawcy 3 kl.
19 Św. Januarego, Biskupa i Towarzyszy, Męczenników 3 kl.
20 Wspomnienie św. Eustachego i Towarzyszy, Męczenników Wsp.
21 ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY 2 kl.
22 Św. Tomasza z Villanueva, Biskupa i Wyznawcy
Wspomnienie św. Maurycego i Towarzyszy, Męczenników
3 kl.
23 Św. Linusa, Papieża i Męczennika
Wspomnienie św. Tekli, Dziewicy i Męczennicy
3 kl.
24 Wspomnienie N.M.P. od Wykupu Jeńców Wsp.
25 Bł. Władysława z Gielniowa, Wyznawcy 3 kl.
26 Wspomnienie śś. Cypriana, Męczennika, oraz Justyny, Dziewicy i Męczennicy Wsp.
27 Śś. Kosmy i Damiana, Męczenników 3 kl.
28 Św. Wacława, Księcia, Męczennika 3 kl.
29 ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 1 kl.
30 Św. Hieronima, Kapłana, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.

Październik

1 Bł. Jana z Dukli, Wyznawcy
Wspomnienie św. Remigiusza, Biskupa i Wyznawcy
3 kl.
2 Św. Aniołów Stróżów 3 kl.
3 Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Dziewicy 3 kl.
4 Św. Franciszka z Asyżu, Wyznawcy 3 kl.
5 Wspomnienie św. Placyda i Towarzyszy, Męczenników Wsp.
6 Św. Brunona, Wyznawcy 3 kl.
7 N.M.P. RÓŻAŃCOWEJ Wspomnienie św. Marka I, Papieża i Wyznawcy 2 kl.
8 Św. Brygidy, Wdowy Wspomnienie śś. Sergiusza, Bachusa, Marcelego i Apuliusza, Męczenników 3 kl.
9 Św. Jana Leonardii, Wyznawcy
Wspomnienie św. Dionizego, Biskupa i Męczennika, oraz Rustyka i Eleteriusza, Męczenników
3 kl.
10 Dziękczynienie za zwycięstwo chocimskie 1621 r.
Wspomnienie św. Franciszka Borgiasza, Wyznawcy
3 kl.
11 MACIERZYŃSTWA N.M.P. 2 kl.
12    
13 Św. Edwarda, Króla, Wyznawcy 3 kl.
14 Św. Kaliksta, Papieża i Męczennika 3 kl.
15 Św. Teresy z Avilla, Dziewicy 3 kl.
16 Św. Jadwigi, Wdowy 3 kl.
17 Św. Małgorzaty Marii Alacoque, Dziewicy 3 kl.
18 ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY 2 kl.
19 Św. Piotra z Alkantary, Wyznawcy 3 kl.
20 Św. Jana Kantego, Wyznawcy 3 kl.
21 Wspomnienie św. Hilariona, Opata
Wspomnienie śś. Urszuli i Towarzyszek, Dziewic i Męczennic
Wsp.
22    
23 Św. Antoniego Marii Claret, Biskupa i Wyznawcy 3 kl.
24 Św. Rafała Archanioła 3 kl.
25 Wspomnienie śś. Chryzanta i Darii, Męczenników Wsp.
26 Wspomnienie św. Ewarysta, Papieża i Męczennika Wsp.
27    
28 ŚŚ. SZYMONA I JUDY TADEUSZA, APOSTOŁÓW 2 kl.
29    
30    
31    
  Ostatnia niedziela października: ŚWIĘTO CHRYSTUSA KRÓLA 1 kl.

Listopad

1 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1 kl.
2 DZIEŃ ZADUSZNY
(jeśli 2 listopada wypada w niedzielę, Dzień Zaduszny przenosi się na 3 listopada)
1 kl.
3    
4 Św. Karola Boromeusza, Biskupa i Wyznawcy 3 kl.
5    
6    
7    
8 Wspomnienie śś. Czterech Ukoronowanych, Męczenników Wsp.
9 ROCZNICA KONSEKRACJI BAZYLIKI NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA NA LATERANIE
Wspomnienie św. Teodora, Męczennika
2 kl.
10 Św. Andrzeja z Avellino, Wyznawcy
Wspomnienie śś. Tryfona i Respicjusza, Męczenników, oraz św. Nimfy, Dziewicy i Męczennicy
3 kl.
11 Św. Marcina, Biskupa i Wyznawcy
Wspomnienie św. Mennasa, Męczennika
3 kl.
12 Śś. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, Pustelników i pierwszych Męczenników Polski
Wspomnienie św. Marcina I, Papieża i Męczennika
3 kl.
13 ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, WYZNAWCY, PATRONA POLSKI
Wspomnienie św. Dydaka, Wyznawcy
2 kl.
14 Św. Jozafata, Biskupa i Męczennika 3 kl.
15 Św. Alberta Wielkiego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła 3 kl.
16 Św. Gertrudy, Dziewicy
W niektórych diecezjach: N.M.P. MATKI MIŁOSIERDZIA
3 kl.
2 kl.
17 Bł. Salomei, Dziewicy
Wspomnienie św. Grzegorza Cudotwórcy, Biskupa i Wyznawcy
3 kl.
18 Rocznica konsekracji bazylik Śś. Piotra i Pawła, Apostołów 3 kl.
19 Św. Elżbiety, Wdowy
Wspomnienie św. Poncjana, Papieża i Męczennika
3 kl.
20 Św. Feliksa Walezego, Wyznawcy 3 kl.
21 Ofiarowanie N.M.P. 3 kl.
22 Św. Cecylii, Dziewicy i Męczennicy 3 kl.
23 Św. Klemensa I, Papieża i Męczennika
Wspomnienie św. Felicyty, Męczennicy
3 kl.
24 Św. Jana od Krzyża, Wyznawcy i Doktora Kościoła
Wspomnienie św. Chryzogona, Męczennika
3 kl.
25 Św. Katarzyny, Dziewicy i Męczennicy 3 kl.
26 Św. Sylwestra, Opata
Wspomnienie św. Piotra z Aleksandrii, Biskupa i Męczennika
3 kl.
27    
28    
29 Wspomnienie św. Saturnina, Męczennika Wsp.
30 ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA 2 kl.

Grudzień

1    
2 Św. Bibiany, Dziewicy i Męczennicy 3 kl.
3 Św. Franciszka Ksawerego, Wyznawcy 3 kl.
4 Św. Piotra Chryzologa, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła Wspomnienie św. Barbary, Dziewicy i Męczennicy 3 kl.
5 Wspomnienie św. Saby, Opata Wsp.
6 Św. Mikołaja, Biskupa i Wyznawcy 3 kl.
7 Św. Ambrożego, Biskupa i Wyznawcy 3 kl.
8 NIEPOKALANE POCZĘCIE N.M.P. 1 kl.
9    
10 Wspomnienie św. św. Melchiadesa, Papieża i Męczennika Wsp.
11 Św. Damazego, Papieża i Wyznawcy 3 kl.
12    
13 Św. Łucji, Dziewicy i Męczennicy 3 kl.
14    
15    
16 św. Euzebiusza, Biskupa i Męczennika 3 kl.
17    
18    
19    
20    
21 ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA 2 kl.
22    
23    
24 Wigilia Bożego Narodzenia 1 kl.
25 BOŻE NARODZENIE (z oktawą 1 kl.)
W drugiej Mszy: Wspomnienie św. Anastazji, Męczennicy
1 kl.
26 2 dzień w Oktawie Bożego Narodzenia, ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA 2 kl.
27 3 dzień w Oktawie Bożego Narodzenia, ŚW. JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY 2 kl.
28 4 dzień w Oktawie Bożego Narodzenia, ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW 2 kl.
29 5 DZIEŃ W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA
Wspomnienie św. Tomasza, Biskupa i Męczennika
2 kl.
Wsp.
30 6 DZIEŃ W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA 2 kl.
31 7 DZIEŃ W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA
Wspomnienie św. Sylwestra I, Papieża i Wyznawcy
2 kl.
Wsp.

Źródło: Mszał Rzymski, Pallottinum, Poznań 1963.

Strona głównaKapliceKomunikaty duszpasterskieMultimedia„Zawsze Wierni”KontaktKsięgarnia wysyłkowa

Najnowszy numer „Zawsze Wierni”

Relikwie Męki Pańskiej

Najnowszy materiał do pobrania

Pokuta w duchu Fatimy

rekolekcje wielkopostne wygłoszone przez o. Tomasza OP

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X

© 1997—2019 Wydawnictwo Te Deum sp. z o.o.