Św. Efrema, Diakona, Wyznawcy i Doktora Kościoła [3 kl.]

Inne serwisy:

Krucjata eucharystyczna
KOMUNIKATY

19.06—23.06 zmiana

rekolekcje dla członków MI

20.06 wszystkie kaplice

Boże Ciało: Msze św.

22.06 Olsztyn zmiana

V Pielgrzymka Tradycji Katolickiej do Gietrzwałdu

22.06 Kalwaria Zebrzydowska

pielgrzymka dróżkami Pana Jezusa

23.06 Bajerze

zmiana godziny Mszy św. (jednorazowo)

01.07—06.07

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn

08.07—17.07

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn i kobiet

08.07—17.07 Jaworki k. Szczawnicy zmiana

obóz wakacyjny dla chłopców

17.07—26.07 Jaworki k. Szczawnicy zmiana

obóz wakacyjny dla dziewcząt

16.08—22.08 Tatry Wysokie, Słowacja

obóz wędrowny dla chłopców

22.08—28.08 Tatry Wysokie, Słowacja

obóz wędrowny dla dziewcząt

26.08—31.08

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn

03.09—07.09 zmiana

rekolekcje montfortańskie dla mężczyzn i kobiet

09.09—14.09

rekolekcje ignacjańskie dla kobiet

Św. Pius X Rekolekcje ignacjańskie Mały modlitewnik łaciński Krucjata różańcowa Filozofia św. Tomasza z Akwinu Katecheza DVD dla kapłanów Mszalik codzienny

Pisma św. Tomasza

Opera maiora:

In I Sententiarum, In II Sententiarum, in III Sententiarum, In IV Sententiarum, Summa contra gentiles, Autographi deleta, Summae theologiae prima pars, prima secundae, secunda secundae, tertia pars, Qu. disp. de Veritate – 1, Qu. disp. de Veritate – 2, Qu. disp. de potentia, Qu. disp. de malo, Qu. disp. de spirit. creaturis, Qu. disp. de anima, Qu. disp. de unione Verbi, Qu. disp. de Virtutibus, Quodlibeta i – Xi.

Opuscula:

Contra errores graecorum, De rationibus fidei, De forma absolutionis, De substantiis separatis, Super decretalem, Contra impugnantes, De perfectione spiritualis Vitae, Contra doctrinam retrahentium, De unitate intellectus, De ente et essentia, De principiis naturae, De motu cordis, De mixtione elementorum, De occultis operibus naturae, De aeternitate mundi, De sortibus, De iudiciis astrorum, De regimine iudaeorum, De regimine principum, Compendium theologiae, De articulis fidei etc, De emptione et Venditione, Resp. ad lect. Venetum de art. 30, resp. ad lect. Venetum de art. 36, resp. ad lect. Vercell. de art. 42, resp. ad lect. Vercell. de art. 108, Resp. ad lect. Bisuntinum, Responsio ad Bernardum, Principium biblicum, Breve principium.

Comentaria:

In libros de caelo et mundo, In libros de gener. et corrupt, In libros physicorum, Sententia libri ethicorum, Tabula libri ethicorum, Sententia libri politicorum, In libros poster. Analyt, In libros metereologicorum, In libros perihermeneias, In libros de anima II et III, In libros de sensu et sensato, In libros de memoria et remin, In libros metaphysicorum, In librum de causis, In librum Boethii de trinitate, In Boethii de hebdomadibus, in Dionysii de Divinis nomini, In Iob, In Isaiam, In Hieremiam, In threnos Hieremiae, Catena aurea in Matthaeum, Catena aurea in Marcum, Catena aurea in Lucam, Catena aurea in Joannem, Super ep. ad Romanos, Super i ad Cor. i – Vii l. 2;.

Reportationes:

Quodlibetum Xii, In Aristotelis de anima l. i, In symbolum apostolorum, In orationem dominicam, In salutationem angelicam, De duobus praeceptis charitatis, Sermones, In psalmos, Super evangelium Matthaei, Super evangelium Johannis, Reportationes ineditae leoninae, super i ad cor. Xi – XVi, Super ii ad Cor., Super ad Galatas, Super ad Eph., Super ad Philip., Super ad Coloss., Super ad Thess. i, Super ad Thess. ii, Super ad Thim. i, Super ad Thim. ii, Super ad Titum, Super ad Philemonem, Super ad Hebraeos.

Dubia:

De secreto, De natura Verbi intellectus, De instantibus, De nat. materiae et dim. int., De principio Individuationis, De natura accidentis, De natura generis, De Quatuor oppositis, De fallaciis, De propositionibus modalibus, Epistola de modo studendi, Officium de festo Corporis Christi, Sermones, Piae preces, De concordantiis suiipsius, Utrum in creaturis sit ordo agendi, Qu. de immortalitate animae, Utrum al. de libro Vitae deleri p.

Spis dzieł św. Tomasza z Akwinu wg wydania elektronicznego Index thomisticus manager.

Strona głównaKapliceKomunikaty duszpasterskieMultimedia„Zawsze Wierni”KontaktKsięgarnia wysyłkowa

Najnowszy numer „Zawsze Wierni”

Relikwie Męki Pańskiej

Najnowszy materiał do pobrania

Pokuta w duchu Fatimy

rekolekcje wielkopostne wygłoszone przez o. Tomasza OP

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X

© 1997—2019 Wydawnictwo Te Deum sp. z o.o.