dzień ferialny [4 kl.]

Inne serwisy:

Krucjata eucharystyczna
KOMUNIKATY

09.07—18.07 Jaworki k. Szczawnicy

obóz wakacyjny dla chłopców

16.07—20.07 Kraków

porządek nabożeństw

18.07—27.07 Jaworki k. Szczawnicy

obóz wakacyjny dla dziewcząt

21.07 Bajerze

Msza św. prymicyjna ks. Wiktora Pasicznika FSSPX

21.07 Kraków

nie będzie Mszy św. (jednorazowo)

16.08—22.08 Beskid Żywiecki

obóz wędrowny dla chłopców

21.08—27.08 Beskid Żywiecki

obóz wędrowny dla dziewcząt

27.08—01.09

rekolekcje ignacjańskie dla kobiet

03.09—08.09

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn

19.11—24.11

rekolekcje ignacjańskie dla mężczyzn

26.11—01.12

rekolekcje ignacjańskie dla kobiet

Św. Pius X Rekolekcje ignacjańskie Mały modlitewnik łaciński Krucjata różańcowa Filozofia św. Tomasza z Akwinu Katecheza DVD dla kapłanów Mszalik codzienny
Zawsze wierni nr 4/2017 (191)

ks. Szymon Bańka FSSPX

Od redakcji

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W znanej pieśni maryjnej nazywamy Najświętszą Maryję Pannę „najczulszą z matek ziemi” i to wezwanie jest niezwykle trafne, bowiem Ona otacza nas swą nieustanną i najczulszą opieką, troszcząc się o nas niczym najlepsza matka, którą jest nie tylko symbolicznie, ale zupełnie realnie.

Matka rodzi swoje dzieci, karmi je i wychowuje. Nasza niebiańska Matka zrodziła nas w porządku łaski, współcierpiąc ze swoim Boskim Synem w czasie Jego męki. Współdziałała z Nim wtedy, gdy ludzie na nowo uzyskali możliwość stania się dziećmi Bożymi i korzystania z tego niezwykłego przywileju, jakim jest uczestnictwo w Boskiej naturze. Gdy Jej Boski Syn wylewał swoją krew jako zapłatę za nasze zbawienie, wiernie Mu towarzyszyła, a Jej duszę – wedle proroctwa Symeona – przeniknął miecz. Brała więc czynny udział w dziele odkupienia, w dziele obdarzenia nas Boskim życiem i przez to stała się naszą Matką w porządku Bożego życia, który nazywamy porządkiem łaski. Święty Paweł pisze w liście do Galatów (Ga 4, 19): „Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje”. Skoro św. Paweł porównuje swoją modlitwę i troskę o powierzone mu dusze do dawania życia i formowania dziecka w łonie matki, to o ileż bardziej zasługuje na takie określenie miłość, jaką ma dla nas Królowa Nieba i Ziemi, Matka Kościoła – jak Ją nam pokazuje księga Apokalipsy (por. Ap 12)!

Matka wychowuje swoje dzieci i Najświętsza Maryja Panna również spełnia tę matczyną funkcję w sposób doskonały. Uczy nas zarówno słowem, jak i przykładem. Ktoś mógłby powiedzieć, że przecież tak niewiele Jej słów zostało nam przekazanych w Piśmie Świętym. Owszem, nie znamy wielu Jej słów, ale te, które poznaliśmy, są fundamentalne zarówno dla historii zbawienia, jak i dla naszego rozwoju duchowego; wystarczy tu wspomnieć Jej hymn Magnificat, który do dziś rozbrzmiewa w liturgii Kościoła za każdym razem, gdy któryś z kapłanów odmawia nieszpory w ramach modlitwy brewiarzowej. Jej zadaniem nie było bezpośrednie głoszenie nauki, ale przyniesienie światu Słowa Przedwiecznego, obdarzenie ludzkości Jezusem i skłonienie jej do przychodzenia do Niego i słuchania Jego słów. Dlatego też jedno zdanie przez Nią wypowiedziane można nazwać „Ewangelią Maryi” – czyli centralnym przekazem całego Jej życia; było to zdanie skierowane do sług na weselu w Kanie Galilejskiej: „Czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Karty Pisma Świętego nie przekazują nam zbyt wielu słów Najświętszej Maryi Panny, która pozostawała w cieniu swego Syna – i w ten sposób jest Ona dla nas wspaniałym i niedościgłym wzorem! Widzimy, że nie tylko Matka Słowa Przedwiecznego pragnęła pozostać w ukryciu. Również Pan Jezus przez ponad 30 lat – czyli przez większą część swojego życia – pozostawał w ukryciu, dając nam przez to jasny i spójny przekaz oraz niezwykle czytelny przykład umiłowania prostej służby, życia ukrytego i zwyczajnej pracy.

Matka żywi swoje dzieci i w porządku łaski Najświętsza Maryja Panna pośredniczy w przekazywaniu nam duchowego pokarmu. Po pierwsze, uczestnicząc w historycznym przyjściu Pana Jezusa na ziemię, w Jego wcieleniu,przyniosła nam „Chleb żywota” i wszystkie łaski, jakie się z tym wiązały. Ale to nie wszystko – stojąc przed Bożym tronem, nieustannie wstawia się za nami i pośredniczy w przekazywaniu nam wszystkich łask. Chrystus, przychodząc na ziemię, pragnął posłużyć się Nią przy swoim wcieleniu, a ponieważ drogi Boże są niezmienne, to – idąc za słowami św. Ludwika Marii Grigniona de Montfort – będzie On przychodził przez Nią zawsze. Każdy dar Boży, który zbliża nas do Stwórcy, który formuje w nas Chrystusa – czyli każda łaska – przychodzi do nas przez ręce Najświętszej Maryi Panny. Dlatego Kościół nadał Jej tytuł Pośredniczki wszystkich łask, bowiem jest Ona naprawdę naszą karmicielką w porządku łaski.

Wyrazem szczególnej troski naszej Matki są również Jej prywatne objawienia. Najświętsza Maryja Panna pragnie w konkretnych czasach i okolicznościach zwrócić uwagę swoich dzieci na coś szczególnego, podkreślić jakiś element Objawienia Bożego, przypomnieć o czymś, co być może popadło w zapomnienie lub ostrzec przed zagrożeniami, które w danym momencie dziejowym stają się szczególnie niebezpieczne. Oprócz wielkich i znanych objawień (tych w Guadalupe, La Salette, Lourdes czy Fatimie) mamy również i w naszym kraju objawienie uznane przez Kościół za w pełni zgodne z wiarą i moralnością – to objawienie w Gietrzwałdzie, któremu poświęciliśmy niniejszy numer „Zawsze Wierni”. Ponieważ w tym roku obchodzimy ich 140. rocznicę, postanowiliśmy wykorzystać tę okazję do przybliżenia ich naszym Czytelnikom. Mamy nadzieję, że przyczynimy się w ten sposób do ich lepszego poznania, a co za tym idzie – do rozpalenia większej miłości do naszej niebieskiej Matki.

Strona głównaKapliceKomunikaty duszpasterskieMultimedia„Zawsze Wierni”KontaktKsięgarnia wysyłkowa

Najnowszy numer „Zawsze Wierni”

Jak obudzić rycerzy?

Najnowszy materiał do pobrania

Pokuta w duchu Fatimy

rekolekcje wielkopostne wygłoszone przez o. Tomasza OP

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X

© 1997—2018 Wydawnictwo Te Deum sp. z o.o.