feria Wielkiego Postu [3 kl.]

Darowizny

Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X umożliwia katolikom korzystanie z ważnych i godnie sprawowanych sakramentów oraz przekazuje nieskażony skarb katolickiej wiary.

Mogą Państwo wspomóc działalność Bractwa, dokonując wpłat na nasze konto. Prosimy adresować je na Fundację im. O. Damiana de Veuster, ul. Garncarska 32, 04-886 Warszawa.

Konto złotówkowe

mBank, 07 1140 1977 0000 3015 3900 1001

Przelewy walutowe w euro

mBank, PL 77 1140 1977 0000 3015 3900 1002,
BIC/Swift: BREXPLPWWA2

Przelewy przez PayPal

PLN
EUR
CHF
USD

Możliwość przekazania 1% podatku na dzieła apostolskie Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X

Zachęcamy do wsparcia prowadzoną przez Bractwo Fundację Sancti Iosephi, posiadającą status organizacji pożytku publicznego (OPP). Wpisując w rocznym rozliczeniu podatkowym jej numer KRS – 0000237527 – można przeznaczyć 1% swojego podatku za na wsparcie dzieł Bractwa, jakimi są m.in. Szkoła Podstawowa i Liceum św. Tomasza z Akwinu w Józefowie, Bursa św. Józefa w Otwocku (dla uczniów szkoły) oraz Niepubliczne Przedszkole „Załoga Pana Boga” w Warszawie przy ul. Garncarskiej 32. Instytucje te zapewniają dzieciom i młodzieży katolickie wychowanie i klasyczną edukację.

Od 2019 r. roczne rozliczenia podatkowe są wstępnie przygotowywane przez Krajową Administrację Skarbową i między 15 lutego a 30 kwietnia przedstawiane podatnikom na Portalu Podatkowym (www.finanse.mf.gov.pl) do akceptacji lub modyfikacji. Urząd domyślnie wpisze dane tej organizacji pożytku publicznego (OPP), którą wsparło się w rozliczeniu podatkowym w ubiegłym roku lub zostawi puste miejsce, jeśli ktoś wówczas nie przekazał 1% podatku żadnej organizacji.

Wszyscy, którzy chcą wypełnić deklarację samodzielnie, powinni pamiętać o wpisaniu numeru KRS i wysokości przekazywanej kwoty w odpowiedniej rubryce.

W 2019 r. na konto Fundacji Sancti Iosephi w ramach 1% odpisu podatkowego przekazano łącznie 54 tys. zł. Bóg zapłać!
Numer konta wydawnictwa Te Deum jest podany na stronie księgarni internetowej.

Zakończone „zrzutki”