„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
Wszystkich Świętych [1 kl.]

Jak celebrować Mszę św. wszech czasów

Płyta DVD z instruktażem odprawiania Mszy św. wszech czasów w języku polskim jest dostępna w warszawskim przeoracie.

Płytę można zamawiać:

Wysyłamy ją za darmo, prosząc w zamian o dobrowolną darowiznę na konto Fundacji o. Damiana de Veuster:

    Fundacja im. O. Damiana de Veuster
    ul. Garncarska 32, 04-886 Warszawa
    mBank, 07 1140 1977 0000 3015 3900 1001

    tytuł przelewu: darowizna

Płyta jest przeznaczona z zasady tylko dla duchownych, prosimy więc poinformować ewentualnych zainteresowanych o jej dostępności.