„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
Św. Jana Chryzostoma, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła [3 kl.]

rekolekcje montfortańskie

początek 21.07.2020 r. (wtorek), godz. 16.00

koniec 25.07.2020 r. (sobota)

miejsce kościół pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.Panny, Warszawa

Rekolekcje maryjne wg Traktatu o doskonałym nabożeństwie do N.M.Panny św. Ludwika Marii Grigniona de Montfort. Celem tych rekolekcji jest przygotowanie się (lub odnowienie) do aktu całkowitego ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce N.M.Panny (zob. modlitewnik Te Deum laudamus, ss. 178-180). Rekolekcje będą głosić ks. ks. Karol Stehlin FSSPX i Dawid Wierzycki FSSPX.

Prosimy o zgłoszenia nie później niż na tydzień przed terminem rozpoczęcia rekolekcji. Zgłoszenia są przyjmowane:

  • telefonicznie pod numerem 720 795 379 (w przypadku nieodebrania połączenia można wysłać SMS) – prosimy nie dzwonić z zastrzeżonego numeru

Uczestnicy rekolekcji muszą mieć ukończone 18 lat. Osoby przewlekle chore lub te, które wymagają specjalnej opieki, potrzebują zgody Księdza Stehlina.

Zgłoszenie się na rekolekcje oznacza zobowiązanie do uczestniczenia w nich od początku do końca.

Podczas rekolekcji obowiązuje ścisłe milczenie.

Organizacja

Rekolekcje rozpoczynają się we wtorek 21 lipca o godz. 16.00 (pierwszy wykład). Zakwaterowanie zaczyna się od godz. 14.30. W przypadku wcześniejszego przyjazdu prosimy o uprzednie zgłoszenie tego faktu.

Rekolekcje kończą się w sobotę 25.07. o godz. 15.00. W przypadku chęci późniejszego odjazdu prosimy zgłosić to na początku rekolekcyj.

Prosimy o przywiezienie:

  • Traktatu o doskonałym nabożeństwie do N.M.Panny
  • modlitewnika Te Deum laudamus
  • notatnika (zeszytu) i długopisu

Brakujące pozycje książkowe można nabyć na miejscu przed rozpoczęciem rekolekcji.

Zapewniamy wyżywienie; cena: co łaska (dla informacji: utrzymanie jednej osoby – wyżywienie, koszty eksploatacyjne itp. – wynosi ok. 50 złp dziennie).

komunikat dodany: 01.06.2020

Pozostałe aktualne ogłoszenia dla tego miasta: