„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
dzień ferialny [4 kl.]

rekolekcje ignacjańskie dla kobiet

początek 09.11.2020 r. (poniedziałek), godz. 16.00

koniec 14.11.2020 r. (sobota)

miejsce kościół pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.Panny, Warszawa

Prosimy o zgłoszenia nie wcześniej niż na dwa miesiące i nie później niż na tydzień przed terminem rozpoczęcia rekolekcji.

Zgłoszenia są przyjmowane:

Uczestnicy rekolekcyj muszą mieć ukończone 18 lat. Osoby przewlekle chore lub te, które wymagają specjalnej opieki, nie mogą uczestniczyć w rekolekcjach bez wyraźnej zgody kapłana je prowadzącego.

Zgłoszenie się na rekolekcje oznacza zobowiązanie do uczestniczenia w nich od początku do końca.

Podczas rekolekcji obowiązuje ścisłe milczenie.

Organizacja

Rekolekcje rozpoczynają się o godz. 16.00, przyjazd i zakwaterowanie w godz. 14.00—15.30. W przypadku wcześniejszego przyjazdu prosimy o uprzednie zgłoszenie tego faktu.

Rekolekcje kończą się o godz. 11.30. W przypadku chęci późniejszego odjazdu prosimy zgłosić to na początku rekolekcyj.

Prosimy o przywiezienie:

Brakujące pozycje książkowe można nabyć na miejscu przed rozpoczęciem rekolekcyj.

Zapewniamy wyżywienie; cena: co łaska (dla informacji: utrzymanie jednej osoby – wyżywienie, koszty eksploatacyjne itp. – wynosi ok. 50 złp dziennie).

Czytaj więcej o rekolekcjach ignacjańskich.

Rekolekcje będą głosić ks. ks. Łukasz Szydłowski FSSPX i Jakub Wawrzyn FSSPX.

komunikat dodany: 24.09.2020
drukuj jako ogłoszenie dla kaplicy

Pozostałe aktualne ogłoszenia dla tej kaplicy:

04–07.11 rekolekcje
29.12.2020–03.01.2021 wyjazd integracyjny dla młodzieży [Święta Katarzyna]