„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
Św. Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy [3 kl.]

Komunia św.

początek 29.03.2020 r. (niedziela)

miejsce kaplica pw. św. Stanisława Kostki, Lublin

29 marca nd 1. Niedziela Męki Pańskiej

od 16.00

możliwość przystąpienia do Komunii św.

Uwagi organizacyjne: Do kaplicy wchodzi pięć osób, klęka przy balaskach i zaczyna głośno odmawiać Confiteor. Kapłan po udzieleniu Komunii św. wraca do ołtarza i odmawia dalsze modlitwy, a wierni wstają od balasek i opuszczają kaplicę dopiero po błogosławieństwie. Ich miejsce zajmuje nowa grupka wiernych.

Aby uniknąć tworzenia zgromadzenia powyżej pięciu osób (restrykcje wyraźnie mówią zarówno o wnętrzu, jak i o części zewnętrznej budynku) został utworzony harmonogram dla poszczególnych grupek. Należy się zapisywać inicjałami. Proszę wypełniać wolne miejsca zaczynając od początku. Gdyby miał się zrobić zastój i wiele osób będzie czekało, proszę przejść się na krótki spacer.

zapisy

Uwaga, kaplice z Rzeszowa i Lublina dzielą ten sam adres; należy się wpisać do odpowiedniego skoroszytu (wybór na dole). Komórek, które na razie są zarezerwowane kreskami, można używać dopiero gdy zabraknie innych.

komunikat dodany: 28.03.2020

Pozostałe aktualne ogłoszenia dla tego miasta:

30–31.01 spotkanie integracyjne [Warszawa]