„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
Św. Mikołaja, Biskupa i Wyznawcy [3 kl.]
To ogłoszenie jest już nieaktualne (zobacz listę komunikatów z bieżącego roku)

rekolekcje ignacjańskie dla kobiet

początek 18.10.2021 r. (poniedziałek), godz. 16.00

koniec 23.10.2021 r. (sobota)

miejsce kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMPanny, Warszawa

Zgłoszenia są przyjmowane:

Do skutecznego zgłoszenia na rekolekcje należy podać:

  1. imię i nazwisko
  2. numer telefonu
  3. adres zamieszkania
  4. wiek
  5. ile razy uczestniczyło się w rekolekcjach organizowanych przez Bractwo św. Piusa X
  6. w którym roku ostatni raz uczestniczyło się w rekolekcjach organizowanych przez Bractwo św. Piusa X

Uczestnicy rekolekcyj muszą mieć ukończone 18 lat. Osoby przewlekle chore lub te, które wymagają specjalnej opieki, nie mogą uczestniczyć w rekolekcjach bez wyraźnej zgody kapłana je prowadzącego.

Zgłoszenie się na rekolekcje oznacza zobowiązanie do uczestniczenia w nich od początku do końca.

Podczas rekolekcji obowiązuje ścisłe milczenie.

Organizacja

Rekolekcje rozpoczynają się o godz. 16.00, przyjazd i zakwaterowanie w godz. 14.00—15.30. W przypadku wcześniejszego przyjazdu prosimy o uprzednie zgłoszenie tego faktu.

Rekolekcje kończą się o godz. 11.30. W przypadku chęci późniejszego odjazdu prosimy zgłosić to na początku rekolekcyj.

Prosimy o przywiezienie:

Brakujące pozycje książkowe można nabyć na miejscu przed rozpoczęciem rekolekcyj.

Zapewniamy wyżywienie; cena: co łaska (dla informacji: utrzymanie jednej osoby – wyżywienie, koszty eksploatacyjne itp. – wynosi ok. 50 zł dziennie).

Czytaj więcej o rekolekcjach ignacjańskich.

Rekolekcje będą głosić ks. ks. Łukasz Szydłowski FSSPX i Bartosz Tokarski FSSPX.

komunikat dodany: 03.09.2021

Pozostałe komunikaty dla tego miasta:

27.12.2021–02.01.2022 wyjazd integracyjny dla młodzieży [Masłów]