„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
dzień ferialny [4 kl.]

rekolekcje montfortańskie dla mężczyzn

początek 08.06.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

koniec 12.06.2021 r. (sobota)

miejsce kościół pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.Panny, Warszawa

Rekolekcje maryjne wg Traktatu o doskonałym nabożeństwie do N.M.Panny św. Ludwika Marii Grigniona de Montfort. Celem tych rekolekcji jest przygotowanie się (lub odnowienie) do aktu całkowitego ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce N.M.Panny (zob. modlitewnik Te Deum laudamus, ss. 178-180).

Zgłoszenia

Prosimy o zgłoszenia nie wcześniej niż na dwa miesiące i nie później niż na tydzień przed terminem rozpoczęcia rekolekcji.

Zgłoszenia są przyjmowane:

Uczestnicy rekolekcyj muszą mieć ukończone 18 lat. Osoby przewlekle chore lub te, które wymagają specjalnej opieki, nie mogą uczestniczyć w rekolekcjach bez wyraźnej zgody kapłana je prowadzącego.

Zgłoszenie się na rekolekcje oznacza zobowiązanie do uczestniczenia w nich od początku do końca.

Organizacja

Rekolekcje rozpoczynają się o godz. 10.00, przyjazd i zakwaterowanie od godz. 8.30. W przypadku wcześniejszego przyjazdu prosimy o uprzednie zgłoszenie tego faktu.

Rekolekcje kończą się o godz. 11.30. W przypadku chęci późniejszego odjazdu prosimy zgłosić to na początku rekolekcyj.

Prosimy o przywiezienie:

Brakujące pozycje książkowe można nabyć na miejscu przed rozpoczęciem rekolekcyj.

Podczas rekolekcji obowiązuje ścisłe milczenie.

Zapewniamy wyżywienie; cena: co łaska (dla informacji: utrzymanie jednej osoby – wyżywienie, koszty eksploatacyjne itp. – wynosi ok. 50 zł dziennie).


Rekolekcje będze głosić ks. Karol Stehlin FSSPX.

komunikat dodany: 19.04.2021
drukuj jako ogłoszenie dla kaplicy

Pozostałe komunikaty dla tego miasta: