2. Niedziela po Objawieniu Pańskim [2 kl.]

Pytania i odpowiedzi

Czy należy odmawiać jedną dziesiątkę różańca świętego we wszystkich 6 intencjach, czy raczej dla każdej intencji jedną dziesiątkę (więc razem 6 dziesiątek codziennie)?

Należy we wszystkich 6 intencjach odmawiać przynajmniej jedną dziesiątkę oraz modlitwę Pod Twoją obronę. Natomiast zachęcamy, w miarę możliwości, do odmawiania całego Różańca (5 dziesiątek) w intencjach Krucjaty Różańcowej.

Czy dzieci mogą uczestniczyć w Krucjacie Różańcowej?

Oczywiście dzieci mogą, a nawet powinny uczestniczyć w Krucjacie Różańcowej, kiedy są już tak rozumne, aby pojmować sens modlitwy oraz intencji, za którą modlitwa jest odmówiona.

Czy tajemnica dziesiątki jest określona, czy może być wybrana dowolnie?

Ma ona być wybrana dowolnie.

Dlaczego nazwa: „Krucjata Różańcowa Tradycji”, a nie po prostu Kościoła katolickiego?

Tradycja Apostolska nie różni się od Kościoła katolickiego, ale stanowi jego najgłębszą istotę. Jeśli my podkreślamy tutaj tę najgłębszą istotę, to czynimy tak dlatego, że dzisiaj jest ona przemilczana lub wręcz zaprzeczana przez wielu członków Kościoła, a zwłaszcza przez duchowieństwo. Kościół oderwany od Tradycji jest jak ciało oderwane od duszy; i właśnie na tym oderwaniu polega dzisiejszy kryzys Kościoła. Może on być przezwyciężony tylko przez powrót do Tradycji: dlatego właśnie Krucjata Tradycji, Krucjata dla Tradycji.

Czy są dni rekolekcyjne dla uczestników Krucjaty?

Dni rekolekcyjne organizowane przez Bractwo Św. Piusa X są otwarte dla każdego, są one jednakże w szczególny sposób przeznaczone dla uczestników Krucjaty. Zapraszamy.

Jakie winno być nasze stanowisko wobec miejsc „objawień”, które nie są (jeszcze?) uznane przez Kościół?

Musimy być bardzo ostrożni, gdyż wielką krzywdę można sprawić duszom, jeżeli objawienie, które wydaje się być autentyczne i przyciąga miliony pielgrzymów, po 10 czy 20 latach okazuje się w sposób oczywisty oszustwem Szatana. Wówczas wielu ludzi może stracić wiarę, stać się heretykami lub ateistami (jak to wielokrotnie pokazała historia).

Kościół naucza, że jeżeli w przesłaniu objawienia lub w zachowaniu wizjonerów znalazłby się błąd lub nawet wątpliwy punkt dotyczący katolickiej wiary lub moralności, katolik winien unikać takiego miejsca.