Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
św. Marka, Ewangelisty [2 kl.]
Katechizm o kryzysie w Kościele (2001)

15. Czy wiara jest do zbawienia koniecznie potrzebna?

Według nauki Pisma św. wiara jednoznacznie jest konieczna do osiągnięcia wiecznego zbawienia. Tak mówi Chrystus: „Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16), a św. Paweł naucza: „Bez wiary zaś nie podobna jest podobać się Bogu” (Hebr 11, 6)

Z ostrzeżeń Apostołów przed poganami i błędnowiercami wynika jasno, że nie chodzi tu o byle jaką wiarę, ale o prawdziwą wiarę: „Przyjdzie bowiem czas gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie nauczycieli – mając uszy chciwe pochlebstwa i od prawdy słuch z pewnością odwrócą, a obrócą się ku baśniom” (2 Tym 4, 3n). Te słowa nie wykluczają możliwości zbawienia dla tych, którzy bez własnej winy nie wyznają wiary katolickiej. Jeśli żyją wiernie według własnego sumienia, Bóg znajdzie środki i sposoby, by doprowadzić ich do zbawienia. Ale jest jasne, że kto z własnej winy nie wyznaje prawdziwej religii, z uporem trwając w błędzie, pójdzie na wieczne potępienie. W sprawach wiary nie chodzi więc o teologiczne spory, ale o wieczne zbawienie lub potępienie nieśmiertelnych dusz.

Katechizm o kryzysie w Kościele (2001)