Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
św. Marka, Ewangelisty [2 kl.]
Katechizm o kryzysie w Kościele (2001)

25. Kiedy odbył się Sobór Watykański II?

Sobór Watykański II został otwarty 11 października 1962 r. przez papieża Jana XXIII, a po jego śmierci kontynuowany przez papieża Pawła VI. Zakończył się 8 grudnia 1965 r.

Był to 21 sobór powszechny, największy, jeśli chodzi o liczbę uczestników, brało w nim bowiem udział ponad 2.000 biskupów.

Katechizm o kryzysie w Kościele (2001)