Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
św. Kingi, dziewicy [3 kl.]
Katechizm o kryzysie w Kościele (2001)

5. Czym różni się obecny kryzys od wcześniejszych kryzysów Kościoła?

Obecny kryzys w Kościele różni się od wcześniejszych kryzysów przede wszystkim tym, że to same najwyższe władze Kościoła doprowadziły do tego kryzysu, wspierają go i uniemożliwiają zastosowanie skutecznych środków leczniczych.

Kryzysy w Kościele zdarzały się często. Księża, biskupi, a nawet papieże nie zawsze prowadzili moralnie czyste życie, zgodne z Ewangelią. Niemoralność i rozpasanie prowadziły często do kryzysu Kościoła. Księża i biskupi odstępowali także niekiedy od prawdziwej wiary. Ale jeszcze nie było takiego okresu, w którym błędy i otwarte negowanie prawd wiary były propagowane z przyzwoleniem i poparciem władz rzymskich. Osobliwością dzisiejszego kryzysu jest to, że jest on popierany przez najwyższe władze Kościoła, nie wyłączając papieża. Sam papież Paweł VI wypowiedział z tego powodu sławne zdanie, że Kościół znajduje się w procesie „samozniszczenia”:

Kościół znajduje się w godzinie niepokoju, samokrytyki, można by nawet powiedzieć – samozniszczenia. To jest jakby wewnętrzny wstrząs, (...) którego nikt po Soborze nie oczekiwał8.

Przypisy

  1. Przemówienie z 7 XII 1968 r. DC 1969, s. 12.
Katechizm o kryzysie w Kościele (2001)