Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
św. Marka, Ewangelisty [2 kl.]
Katechizm o kryzysie w Kościele (2001)

59. Czy Msza trydencka została zlikwidowana?

Z wprowadzeniem nowego obrządku Mszy nie była związana likwidacja bądź zakaz Mszy trydenckiej. To byłoby zresztą prawie niemożliwe, gdyż Kościół nigdy nie zabronił tak starego obrządku, a św. Pius V w bulli Quo primum z 14 lipca 1570 r. (w której ustalił obrządek trydencki) określił, że ten obrządek Mszy św. jest ważny na zawsze i nigdy nie będzie można kapłanowi zabronić odprawiania tej Mszy.

Potwierdził to kardynał Stickler. W jednym z wywiadów powiedział:

Papież Jan Paweł II w r. 1986 zadał dwa pytania komisji złożonej z dziewięciu kardynałów. Po pierwsze: „Czy papież Paweł VI lub jakakolwiek inna kompetentna władza legalnie zabroniła publicznego odprawiania Mszy św. trydenckiej w obecnym czasie?” Odpowiedź udzielona przez ośmiu z dziewięciu kardynałów w 1986 r. brzmiała: „Nie, Msza św. Piusa V nigdy nie została zakazana”. Mogę to powiedzieć, gdyż byłem jednym z tych kardynałów. Było także drugie pytanie, bardzo interesujące: „Czy jakikolwiek biskup może zabronić jakiemukolwiek kapłanowi o dobrej reputacji odprawiania mszy trydenckiej?” Dziewięciu kardynałów jednomyślnie zgodziło się, że żaden biskup nie może zabronić katolickiemu księdzu odprawiania Mszy trydenckiej. Nie mamy oficjalnego zakazu, ale ja myślę, że papież nigdy nie mógłby ustanowić oficjalnego zakazu (...) ze względu na słowa Piusa V, który ogłosił ją Mszą Świętą Wszechczasów106.

Przypisy

  1. „Latin Mass Magazine” z 5 V 1995 r.
Katechizm o kryzysie w Kościele (2001)