Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
dzień ferialny [4 kl.]
Katechizm o kryzysie w Kościele (2001)

8. Czy Pismo święte jest jedynym źródłem Objawienia?

Jest protestanckim błędem sądzić, że Pismo święte jest jedynym źródłem Objawienia. W rzeczywistości obok Pisma świętego także tradycja jest prawdziwym źródłem Objawienia.

Nie wszystko, co Jezus Chrystus powiedział bądź nakazał, jest zapisane w Piśmie świętym, jak ono samo mówi: „Jest też wiele innych rzeczy, które uczynił Jezus, które gdyby z osobna opisywać, mniemam, że i sam świat nie mógłby pomieścić ksiąg, które by trzeba napisać” (J 21, 25). W tamtym czasie znacznie mniej pisano niż obecnie i dlatego bardzo ceniono przekaz ustny.

Tylko z ustnego przekazu czyli Tradycji wiemy w ogóle, jakie księgi należą do Pisma św. Istnieją bowiem jeszcze inne ewangelie i rzekome listy apostolskie, które nie są prawdziwymi pismami biblijnymi. Protestanci, którzy za źródło wiary chcą uznawać tylko Pismo św., muszą więc częściowo sięgać do tradycji, gdyż tylko przez nią otrzymują Pismo św.

Katechizm o kryzysie w Kościele (2001)