Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
Środa suchych dni po Zesłaniu Ducha Świętego [1 kl.]
Katechizm o kryzysie w Kościele (2001)

88. Czy Kościół może zmienić obrządki sakramentów?

Kościół nie może zmienić istoty sakramentów, a więc tego, co niezbędne jest do ich ważności. Może on jednak zmienić otaczające je obrzędy. Musi mieć wszelako na celu uwydatnienie istoty sakramentów i ułatwienie ich godnego przyjmowania.

Istoty sakramentów Kościół zmienić nie może. „Kościół nie zastąpił i nie mógł zastąpić tych ustanowionych przez Chrystusa sakramentów, gdyż – jak uczy Sobór Trydencki – wszystkie siedem sakramentów Nowego Przymierza zostało ustanowionych przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i Kościół nie posiada władzy nad istotą sakramentów (substantia sacramentorum), to znaczy nad tym, co wedle świadectwa źródeł objawienia Bożego Chrystus Pan sam polecił zachowywać w znaku sakramentalnym137.

Kościół ma jednak władzę porządkowania obrządków, jakie otaczają istotę sakramentów: „Ciągle miał Kościół władzę przy szafowaniu sakramentów – zachowując ich istotę – zatwierdzać lub zmieniać to, co wedle jego własnego osądu służy lepiej pożytkowi tych, co je przyjmują, względnie czci samych sakramentów, odpowiednio do różnorodności okoliczności, czasów i miejsc138.

Przypisy

  1. Pius XII Sacramentum ordinis, DH 3857.
  2. Sobór Trydencki, sess XXI, cap. 2, DH 1728.
Katechizm o kryzysie w Kościele (2001)