Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
śś. Sotera i Kajusa, papieży i męczenników [3 kl.]
Katechizm o kryzysie w Kościele (2001)

95. Czy suspendowanie abp. Lefebvre’a było ważne?

Arcybiskup Lefebvre 22 lipca 1976 r. został suspendowany. Ta suspensa była tak samo nieważna jak likwidacja Bractwa, gdyż arcybiskup nigdy nie został postawiony przed właściwym w kwestiach wiary sądem, a jedyną przyczyną suspensy było kontynuowanie przez niego tradycji Kościoła. Sine culpa nulla poena – bez winy nie ma kary!

Suspensa oznacza zakaz wykonywania władzy nadanej przez święcenia kapłańskie. Po ważnym suspendowaniu arcybiskupowi nie wolno byłoby więc odprawiać Mszy św. ani udzielać sakramentów.

Katechizm o kryzysie w Kościele (2001)