Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
św. Apolinarego, biskupa i męczennika [3 kl.]
Katechizm o kryzysie w Kościele (2001)

Wprowadzenie

To zaś jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego Boga prawdziwego i tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa (J 17, 3)


Za każdym razem, kiedy katolicka prawda w niepokojach tego świata była szczególnie zaciekle atakowana, teologowie – prowadzeni przez Ducha Świętego – chwytali za pióro i sporządzali traktaty dla jej obrony. Gdyż herezja atakuje Ciało Chrystusa zawsze jak narośl rakowa, osłabia i fałszuje wiarę, prowadzi dusze na manowce i zagraża w ten sposób ich wiecznemu zbawieniu. Człowiek może przecież żyć tylko z prawdy, chrześcijanin może żyć tylko z wiary (zob. Rz 1, 17), nigdy – z błędu i z kłamstwa.

Cóż było zatem w naszym dzisiejszym czasie neomodernizmu, dwuznaczności i liberalnych sofizmatów bardziej potrzebne, niż sporządzić katechizm o panującym w Kościele kryzysie, który w pierwszym rzędzie jest kryzysem filozofii i teologii, kryzysem przekazywania i praktykowania wiary. Z tego wypływa kryzys moralności, kryzys całego życia kościelnego (liturgia, życie kapłańskie i zakonne, powołania, pobożność eucharystyczna i maryjna etc.), kryzys dyscypliny, upadek diecezji i parafii. Do służby prawdzie należy niewdzięczna często praca ukazywania błędów i wskazywania fałszerzy. Tylko w ten sposób może Kościół wyzdrowieć, tylko tak unikną wierni zakłopotania i zaraźliwie heretyzującego ducha. Bóg ustanowił przecież swe kapłaństwo, „aby wytracać i rozwalać, budować i sadzić” (Jer 1, 10).

Niech Czytelnik bez uprzedzeń przeczyta tę trzeźwą analizę nowej liturgii, ekumenizmu, wolności religijnej, kwestii winy po stronie papieży i biskupów w czasie i po Soborze Watykańskim II, a będzie musiał uznać celność postawionych pytań i udzielonych odpowiedzi. Tutaj nie przedstawia się prywatnych poglądów ani śmiałych teorii. Tutaj nowości są analizowane w świetle tradycyjnej nauki Kościoła. Oby Katechizm o kryzysie w Kościele znalazł szerokie rozpowszechnienie i przyczynił się walnie do przezwyciężenia tegoż kryzysu. Jego twórcy należy się podziękowanie, za tę przysługę uczynioną prawdzie, duszom oraz świętemu, rzymskiemu i katolickiemu Kościołowi.

„I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi” – mówi Pan w Ewangelii (J 8, 32). Jego słowo obowiązuje na wieki, gdyż jest boskie.

ks. Franciszek Schmidberger,
Pierwszy Asystent Bractwa św. Piusa X

Jaidhof
w Święto Bożego Ciała
29 maja AD 1997

Katechizm o kryzysie w Kościele (2001)