Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
9. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego [2 kl.]

abp Marceli Lefebvre

oni Jego zdetronizowali

Przedmowa

Wstęp

Część I. Liberalizm: zasady i zastosowania

 1. Źródła liberalizmu
 2. Porządek naturalny a liberalizm
 3. Nasz Pan Jezus Chrystus a liberalizm
 4. Czy Prawo ogranicza wolność?
 5. Korzystne ograniczenia
 6. Konieczne nierówności
 7. Jezus Chrystus: Król republik?
 8. Liberalizm, czy społeczeństwo bez Boga
 9. Wolność sumienia i wolność wyznania
 10. Wolność religijna potępiona przez papieży
 11. Wolność prasy
 12. Wolność w edukacji
 13. Czy istnieje publiczne prawo Kościoła?
 14. Jak zdetronizowano Jezusa Chrystusa

Część II. Liberalny katolicyzm

 1. Wielka zdrada
 2. Mentalność liberalnego katolika
 3. Papieże a liberalny katolicyzm
 4. O samym micie wolności: od Lamennais do Sangniera
 5. Miraż pluralizmu: od Maritaina do Congara
 6. Kierunek historii

Część III. Liberalna konspiracja szatana przeciwko Kościołowi i papiestwu

 1. Konspiracja Alta Vendita karbonariuszy
 2. Papieże demaskują spisek sekty
 3. Przewrót w Kościele dokonany przez Sobór

Część IV. Rewolucja w tiarze i kapie

 1. Zbójecki Sobór Watykański II
 2. Duch Soboru
 3. Poszukiwanie i dialog, śmierć ducha misyjnego
 4. Sobór Watykański II w świetle Tradycji
 5. Wolność religijna Soboru Watykańskiego II
 6. Pacyfistyczny Sobór
 7. Sobór Watykański II, tryumf katolickiego liberalizmu
 8. Paweł VI, papież liberalny
 9. Samobójczy liberalizm: reformy posoborowe
 10. Lekarstwo na liberalizm: „Wszystko odnowić w Chrystusie”
 11. Odbudować katolickie społeczeństwo

Aneks: schemat kardynała Ottavianiego

Bibliografia

Książka Oni Jego zdetronizowali jest do nabycia w księgarni wysyłkowej Te Deum: II wydanie.