„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
św. Joachima, Ojca N.M.Panny [2 kl.]

Nowe projekty

Dobra jest modlitwa z postem, a jałmużna więcej znaczy, niźli chowanie skarbów złota, albowiem jałmużna od śmierci wybawia, ona oczyszcza grzechy i czyni, że się znajduje miłosierdzie i żywot wieczny.

Tob 12, 8–9

Skarbcie sobie skarby w niebie, gdzie ani rdza, ani mól nie psuje, i gdzie złodzieje nie wykopują, ani nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam jest i serce twoje.

Mt 6, 20–21

W większości miast, w których prowadzimy regularną posługę duszpasterską, dotychczasowe miejsca kultu stały się za małe dla stale wzrastającej liczby wiernych. Nasz apostolat jest prowadzony i rozwijany wyłącznie dzięki hojności dobroczyńców, za których raz w miesiącu w każdym przeoracie są odprawiane dwie Msze św. – jedna za żywych, a druga za zmarłych. Codziennie wszyscy członkowie Bractwa odmawiają też wspólnie różaniec w intencji dobroczyńców.

Oto nowe śmiałe projekty, które z Bożą pomocą i Państwa wsparciem pragniemy zrealizować:

projekt zebrana suma
Bydgoszcz – nowy kościół141 929,87 zł
Gdynia – dzwonnica kościoła271 434,18 zł
Górny Śląsk – kaplica i dom rekolekcyjny647 266,35 zł
Józefów – rozbudowa Szkół św. Tomasza z Akwinu526 798,96 zł
Kraków – budowa kościoła/rozbudowa przeoratu164 088,75 zł
Łódź – nowy kościół295 729,32 zł
Olsztyn – nowa kaplica22 238,01 zł
Poznań – nowy kościół971 912,42 zł
Warszawa – nowy kościół w zachodniej części miasta1 731 077,26 zł
Wrocław – nowy kościół302 825,51 zł