„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
Śś. Kosmy i Damiana, Męczenników [3 kl.]

Nowe projekty

Dobra jest modlitwa z postem, a jałmużna więcej znaczy, niźli chowanie skarbów złota, albowiem jałmużna od śmierci wybawia, ona oczyszcza grzechy i czyni, że się znajduje miłosierdzie i żywot wieczny.

Tob 12, 8–9

Skarbcie sobie skarby w niebie, gdzie ani rdza, ani mól nie psuje, i gdzie złodzieje nie wykopują, ani nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam jest i serce twoje.

Mt 6, 20–21

W większości miast, w których prowadzimy regularną posługę duszpasterską, dotychczasowe miejsca kultu stały się za małe dla stale wzrastającej liczby wiernych. Nasz apostolat jest prowadzony i rozwijany wyłącznie dzięki hojności dobroczyńców, za których raz w miesiącu w każdym przeoracie są odprawiane dwie Msze św. – jedna za żywych, a druga za zmarłych. Codziennie wszyscy członkowie Bractwa odmawiają też wspólnie różaniec w intencji dobroczyńców.

Oto nowe śmiałe projekty, które z Bożą pomocą i Państwa wsparciem pragniemy zrealizować:

projekt zebrana suma
nowy kościół w Bydgoszczy103 555,01 zł
dzwonnica kościoła w Gdyni200 555,67 zł
dom rekolekcyjny i kaplica na Górnym Śląsku477 940,51 zł
rozbudowa Szkoły św. Tomasza z Akwinu w Józefowie492 221,05 zł
budowa kościoła/rozbudowa przeoratu w Krakowie34 169,45 zł
nowy kościół w Łodzi206 892,78 zł
nowy kościół w Poznaniu806 980,79 zł
nowy kościół w zachodniej części Warszawy1 409 828,83 zł
nowy kościół we Wrocławiu84 029,98 zł