„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
feria Wielkiego Postu [3 kl.]

Nowe projekty

Dobra jest modlitwa z postem, a jałmużna więcej znaczy, niźli chowanie skarbów złota, albowiem jałmużna od śmierci wybawia, ona oczyszcza grzechy i czyni, że się znajduje miłosierdzie i żywot wieczny.

Tob 12, 8–9

Skarbcie sobie skarby w niebie, gdzie ani rdza, ani mól nie psuje, i gdzie złodzieje nie wykopują, ani nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam jest i serce twoje.

Mt 6, 20–21

W większości miast, w których prowadzimy regularną posługę duszpasterską, dotychczasowe miejsca kultu stały się za małe dla stale wzrastającej liczby wiernych. Nasz apostolat jest prowadzony i rozwijany wyłącznie dzięki hojności dobroczyńców, za których raz w miesiącu w każdym przeoracie są odprawiane dwie Msze św. – jedna za żywych, a druga za zmarłych. Codziennie wszyscy członkowie Bractwa odmawiają też wspólnie różaniec w intencji dobroczyńców.

Oto nowe śmiałe projekty, które z Bożą pomocą i Państwa wsparciem pragniemy zrealizować:

projekt zebrana suma
Bajerze – pilne prace remontowe domu rekolekcyjnego0 zł
Bydgoszcz – nowy kościół156 612,56 zł
Gdynia – dzwonnica kościoła418 347,78 zł
Górny Śląsk – kaplica i dom rekolekcyjny733 184,44 zł
Józefów – rozbudowa Szkół św. Tomasza z Akwinu538 460,60 zł
Kraków – budowa kościoła w Krakowie oraz remont przeoratu i domu rekolekcyjnego w Libertowie255 688,75 zł
Łódź – nowy kościół482 753,23 zł
Lublin – nowa kaplica i przeorat131 229,77 zł
Olsztyn – nowa kaplica28 898,01 zł
Poznań – nowy kościół1 055 627,57 zł
Warszawa – nowy kościół w zachodniej części miasta1 971 101,77 zł
Wrocław – nowy kościół474 060,71 zł