Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika [3 kl.]

Zbiórka na nowy kościół w Bydgoszczy

Matka Boża Bolesna
Matka Boża Bolesna, patronka przyszłego kościoła w Bydgoszczy

Od ponad dwudziestu lat Bractwo Kapłańskie św. Piusa X pracuje nad nawróceniem dusz i obroną Tradycji katolickiej w województwie kujawsko-pomorskim. Początków apostolatu można upatrywać w Bydgoszczy, gdzie kapłani Bractwa regularnie odprawiali Mszę św. w małej kaplicy.

W kolejnych latach kaplica mieściła się w Toruniu, a dziś w pałacu w Bajerzu. Niestety, mała kaplica pałacowa już od dawna jest zbyt ciasna, aby pomieścić wiernych, których liczba zwielokrotniła się w ostatnim czasie. Już przed kilku laty pośród wiernych zrodził się zatem pomysł gromadzenia środków na budowę nowego kościoła, który odpowie potrzebom dusz spragnionych prawdziwie katolickiej Mszy św. i coraz szerszego apostolatu.

Decyzją przełożonych nowy kościół – pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej, szczególnej Patronki naszego Bractwa – ma powstać w Bydgoszczy. Pragniemy, aby ta świątynia stała się żywym sercem Tradycji na Kujawach. W tym celu musimy zgromadzić kilka milionów złotych na zakup działki i budowę. Prosimy zatem wszystkich, którym droga jest cześć Bolesnej Matki naszego Pana, do włączenia się do zbiórki środków na świątynię godną Najświętszej Maryi Panny, Współodkupicielki!

Dotychczas zebrano: 193 121,50 zł (stan na dzień 30.04.2024 r.)

Dane do przelewu

Fundacja im. o. Damiana de Veuster ul. Garncarska 32 Warszawa 04-886

Jako tytuł przelewu prosimy koniecznie wpisać:

NA NOWY KOŚCIÓŁ W BYDGOSZCZY

Nr kont bankowych

konto PLN: 26 1600 1462 1880 2446 6000 0001 konto EUR: PL 42 1600 1462 1880 2446 6000 0004 konto USD: PL 15 1600 1462 1880 2446 6000 0005 konto CHF: PL 85 1600 1462 1880 2446 6000 0006 BIC: PPAB PLPK SWIFT: PPABPLPKXXX BNP Paribas Bank Polska S.A.