Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika [3 kl.]

Budowa kościoła w Krakowie

NMPanna Pośredniczka Wszystkich Łask
NMPanna Pośredniczka Wszystkich Łask, patronka przyszłego kościoła w Krakowie

Aktualizacja 6.07.2024 r.

W celu zapewnienia większej przejrzystości dotychczasowa wspólna zbiórka na budowę kościoła w Krakowie oraz remont przeoratu i domu rekolekcyjnego w Libertowie została rozbita na dwie osobne, a zebrana kwota – proporcjonalnie podzielona.

Chociaż kaplica w Libertowie jest większa niż poprzednia (tj. przy ul. Zdunów w Krakowie), to jednak podczas dwóch przedpołudniowych niedzielnych Mszy św. jest już przepełniona; ponadto dotarcie do Libertowa komunikacją miejską jest dość uciążliwe, zwłaszcza z dalej położonych dzielnic. Z tego powodu nadal pragniemy wybudować – lub zakupić – świątynię położoną bliżej centrum Krakowa, co umożliwiłoby rozwój apostolatu w tym mieście.

Modlimy się za wstawiennictwem św. Józefa, Patrona Krakowa, aby Pan Bóg dał nam możliwość lepszej posługi liturgicznej i duszpasterskiej dla ciągle wzrastającej liczby wiernych. Prosimy o składanie ofiar na ten cel.

Aktualizacja 18.02.2023 r.

Nieustannie wzrastająca liczba wiernych w całej Polsce, a także rosnąca liczba kapłanów, którzy zasilają szeregi Bractwa, stawiają przed nami nowe wyzwania. Obecny przeorat w Krakowie dosłownie pęka w szwach (od pewnego czasu nawet biblioteka służy jako pokój mieszkalny) i nie jest w stanie pomieścić nowych księży, którzy są pilnie potrzebni do posługi w licznych kaplicach.

Niedawno Boża opatrzność umożliwiła zakup nieruchomości w Libertowie pod Krakowem. Nieruchomość ta, o powierzchni ponad 90 arów, z budynkami o łącznej powierzchni użytkowej ponad 1400 m2, stwarza możliwości usytuowania tam zarówno nowego przestronnego przeoratu, jak i domu rekolekcyjnego. Niestety – budynek, stosunkowo nowy, bo nawet nie 30-letni, przez szereg lat stał pusty; zaniedbany, wymaga gruntownego remontu oraz prac adaptacyjnych do nowego sposobu użytkowania. Czeka nas wymiana pokrycia dachu i stolarki okiennej, termoizolacja, wyposażenie nowej kotłowni oraz remont części instalacji wodnych i grzewczych, wreszcie przebudowa, adaptacja i odświeżenie pomieszczeń. Z wdzięcznością przyjmiemy pomoc w postaci pracy fizycznej; prosimy o zgłoszenia na adres krakow@fsspx.pl.

Wprawdzie w budynku nowego przeoratu oczywiście będzie się znajdować kaplica (o powierzchni ok. 150 m2), jednak dotarcie do Libertowa komunikacją miejską nie jest łatwe, zwłaszcza z dalej położonych dzielnic. Z tego powodu nadal poszukujemy możliwości wybudowania lub zakupu świątyni położonej bliżej centrum Krakowa. Niedawno media poinformowały, że kościół pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.Panny przy ul. Kopernika 19, będący własnością Agencji Rozwoju Miasta Krakowa, wciąż jest na sprzedaż, jego wartość została określona na 7,7 mln zł, a wśród zainteresowanych zakupem znajduje się schizmatycki „Katolicki Kościół Narodowy w Polsce”. Pragniemy uchronić tę świątynię przed grożącą jej desakralizacją oraz przywrócić i zapewnić w niej składanie ofiary Mszy św. wyłącznie w tradycyjnym (trydenckim) rycie rzymskim, dla którego została wybudowana. Zakup kościoła na Wesołej przez Bractwo św. Piusa X nie będzie jednak możliwy bez hojnego wsparcia darczyńców.

Przede wszystkim prosimy o Waszą pomoc modlitewną oraz ofiarowanie codziennych trudów i cierpień w obu wyżej wymienionych intencjach – z pewnością będzie to w Bożych oczach dar najcenniejszy, a przez to najbardziej owocny w przedsięwzięciach podejmowanych na chwałę Bożą i dla zbawienia dusz. Prosimy także o jałmużnę materialną.


Z radością obserwujemy znaczący wzrost liczby wiernych w naszej krakowskiej kaplicy, a zwłaszcza rodzin z małymi dziećmi, które licznie przybywają na Msze święte. Wraz ze wzrostem wiernych nasze potrzeby również się zmieniają: dotychczasowa kaplica staje się niewystarczająca, aby pomieścić wszystkich wiernych i zapewnić zarówno wygodne warunki do praktykowania wiary, jak i godną oprawę sprawowanych w niej nabożeństw. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom oraz mając na względzie przyszłość tak prężnie rozwijającego się środowiska, widzimy dwa rozwiązania:

Pierwsze to znalezienie dogodnej działki do wybudowania na niej kościoła, co będzie się wiązało ze zmianą siedziby przeoratu. Ceny nieruchomości w Krakowie są bardzo wysokie, a koszt samej takiej działki może nawet sięgać 2 mln złotych; do tego dojdą koszty budowy kościoła lub, jeśli na działce będzie już jakiś budynek, jego rozbudowy.

Drugie – gdyby realizacja pierwszego pomysłu okazała się niemożliwa czy to z powodów finansowych, czy ze względu na nieznalezienie odpowiedniej nieruchomości – to rozbudowa dotychczasowej kaplicy. To skromniejsze rozwiązanie również wymaga poniesienia kosztów.

Aby nasze dzieło mogło się rozwijać, potrzebna jest pomoc i zaangażowanie wiernych, do czego gorąco zachęcamy i za co już teraz serdecznie dziękujemy.

Dotychczas zebrano: 396 202,30 zł (stan na dzień 06.07.2024 r.)

Dane do przelewu

Fundacja im. o. Damiana de Veuster ul. Garncarska 32 Warszawa 04-886

Jako tytuł przelewu prosimy koniecznie wpisać:

NA NOWY KOŚCIÓŁ W KRAKOWIE

Nr kont bankowych

konto PLN: 26 1600 1462 1880 2446 6000 0001 konto EUR: PL 42 1600 1462 1880 2446 6000 0004 konto USD: PL 15 1600 1462 1880 2446 6000 0005 konto CHF: PL 85 1600 1462 1880 2446 6000 0006 BIC: PPAB PLPK SWIFT: PPABPLPKXXX BNP Paribas Bank Polska S.A.