„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
feria Wielkiego Postu [3 kl.]

Nowy kościół w Poznaniu

św. Józef
Św. Józef, patron przyszłego kościoła w Poznaniu

Od wielu lat środowisko Tradycji katolickiej w Poznaniu przeżywa trwały i dynamiczny rozwój.Kilkuosobowa początkowo grupa, która raz w tygodniu gromadziła się w małym domu na Chwaliszewie, aby wysłuchać niedzielnej Mszy św. w tradycyjnym rycie rzymskim, rozwinęła się do ponad dwustuosobowej wspólnoty.

Obecnie już nie tylko niedzielne, ale codzienne Msze św. są sprawowane w kaplicy pw. św. Józefa w najmowanym budynku przy ul. Ptasiej 14A, gdzie funkcjonuje także Arcykonfraternia św. Szczepana, przygotowująca ministrantów do ich posługi, oraz Krucjata Eucharystyczna dzieci. W tętniącej życiem duchowym kaplicy prowadzone są także regularne rekolekcje i działalność formacyjna.

Nadszedł jednak czas, kiedy i to miejsce zaczęło być zbyt małe, wobec czego ruszyły przygotowania do zakupu gruntu pod budowę nowego kościoła.

Do zrealizowania tego celu niezbędne jest jednak szerokie zaangażowanie wiernych. Wspieranie dzieł duchowych, tak modlitwą, jak i jałmużną, jest żywym wyrazem zaangażowania w zapewnienie kapłanom stabilnej bazy do sprawowania posługi wobec Boga i opieki nad wiernymi.

Zwracamy się z prośbą o udzielenie wsparcia naszemu przedsięwzięciu, a także zachęcamy do uczestnictwa w pozostałych dziełach duchowych Tradycji. Przede wszystkim prosimy o modlitwę w tej intencji.

Wsparcia finansowego przedsięwzięcia można udzielić poprzez jałmużnę na rachunek podany poniżej.

Znając tutejsze ceny rynkowe koszt takiego przedsięwzięcia oscyluje w granicach od 4 do 5 mln zł. Aby zrobić pierwszy krok i kupić działkę, potrzebujemy ok. 1,5-2,5 mln zł.

Dotychczas zebrano: 1 055 627,57 zł (stan na dzień 31.01.2023 r.)

Dane do przelewu

Fundacja im. o. Damiana de Veuster ul. Garncarska 32 Warszawa 04-886

Jako tytuł przelewu prosimy koniecznie wpisać:

NA NOWY KOŚCIÓŁ W POZNANIU

Nr kont bankowych

konto PLN: 26 1600 1462 1880 2446 6000 0001 konto EUR: PL 42 1600 1462 1880 2446 6000 0004 konto USD: PL 15 1600 1462 1880 2446 6000 0005 konto CHF: PL 85 1600 1462 1880 2446 6000 0006 BIC: PPAB PLPK SWIFT: PPABPLPKXXX BNP Paribas Bank Polska S.A.