Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
św. Marii Magdaleny, pokutnicy [3 kl.]

Zbiórka na działkę pod budowę kościoła we Wrocławiu

Najświętsza Rodzina
Kościół we Wrocławiu będzie pod wezwaniem Najświętszej Rodziny

Drodzy Wierni!

Z Bożą pomocą sukcesywnie zwiększa się liczba wiernych regularnie uczęszczających na nabożeństwa we wrocławskiej kaplicy i przystępujących w niej do sakramentów. Organizuje się już czwarta róża Żywego Różańca, którego członkowie otaczają modlitwą również lokalne dzieła Tradycji. Bardzo nas cieszy widok tak wielu rodzin, jakie przybywają do nas z coraz liczniejszą dziatwą, często z daleka. Coraz więcej katolików, starszych i młodszych – przekonanych o wartości Tradycji katolickiej – znajduje u nas przestrzeń duchowego rozwoju.

Prosimy Boga, żeby raczył nam być świadkami wznoszenia i współtwórcami nowego domu Bożego, w którym – jak pisał św. Pius X – „jakby w domu własnym, wśród najwspanialszej obfitości wszelkich sztuk, wśród dostojnych ceremonii i najsłodszych melodii, umysły kierują się do rzeczy niebieskich”.

Na modlitwach nie poprzestajemy, dlatego poniżej przedstawiamy, co już zostało poczynione w tym kierunku i na jakim etapie prac jesteśmy:

Koszt samej działki to kwota 1 250 000 zł; kolejne nakłady będą związane z budową oraz wyposażeniem kościoła – szacujemy je na minimum 3 500 000 zł.

Do roli fundatora tego przedsięwzięcia ad maiorem Dei gloriam zaproszony jest każdy. Św. Piotr Damiani, doktor Kościoła, w swoim dziele Symbolika świątyni chrześcijańskiej pisał, że „Kościół jest obrazem świata”. Miejmy zatem śmiałość pokazywać na zewnątrz i wznosić obraz tego świata i tych wartości, którym pragniemy służyć. Dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Dotychczas zebrano: 815 479,09 zł (stan na dzień 30.04.2024 r.)

Dane do przelewu

Fundacja im. o. Damiana de Veuster ul. Garncarska 32 Warszawa 04-886

Jako tytuł przelewu prosimy koniecznie wpisać:

NA NOWY KOŚCIOŁ WE WROCŁAWIU

Nr kont bankowych

konto PLN: 26 1600 1462 1880 2446 6000 0001 konto EUR: PL 42 1600 1462 1880 2446 6000 0004 konto USD: PL 15 1600 1462 1880 2446 6000 0005 konto CHF: PL 85 1600 1462 1880 2446 6000 0006 BIC: PPAB PLPK SWIFT: PPABPLPKXXX BNP Paribas Bank Polska S.A.