„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
Sobota Suchych Dni Wielkiego Postu [2 kl.]

Odsyłacze

Odsyłacze do najważniejszych stron poświęconych myśli św. Tomasza z Akwinu (wszystkie strony otwierają się w nowych oknach).

Zobacz też adresy dzieł św. Tomasza on-line.