Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
feria Wielkiego Postu [3 kl.]

Kształcenie osób duchownych i zakonnych

„Jałmużna od śmierci wybawia, ona oczyszcza grzechy i czyni, że się znajduje miłosierdzie i żywot wieczny” (Tob 12, 9)

Celem Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X jest katolickie kapłaństwo i wszystko, co tego kapłaństwa dotyczy. Bez księży świeccy wierni nie będą mieli ani Mszy św. i sakramentów, ani nauczania wiary katolickiej. Bez braci zakonnych, zdejmujących z księży ciężar codziennych „przyziemnych” obowiązków, nie będą oni mogli poświęcić się całkowicie duszpasterstwu i liturgii.

Księża potrzebują solidnej formacji duchowej i doktrynalnej. Wzniosłemu zadaniu zapewnienia im takiej formacji starają się sprostać, z Bożą pomocą, nasze seminaria. Jednak przyszli duchowni muszą także mieć zapewnione wyżywienie, ubranie, dach nad głową, książki i inne pomoce naukowe…

Koszt rocznego utrzymania jednego seminarzysty (a także nowicjusza zakonnego) w Zaitzkofen wynosi ok. 14500 zł. Formacja kapłańska trwa sześć lat; nowicjat zakonny – dwa.

Na podany niżej numer konta można wpłacać datki – jednorazowo lub w formie zlecenia stałego – żeby wesprzeć finansowo polskich seminarzystów oraz braci zakonnych w ich drodze do służby Bożej. Za wszystkie wpłaty już teraz składamy wielkie „Bóg zapłać!”, przypominając, że w naszych seminariach i nowiacjatach w każdym miesiącu odprawiana jest jedna Msza św. za żywych, a druga za zmarłych dobroczyńców, podobnie codzienny wspólnotowy różaniec jest odmawiany w tych intencjach, a ponadto każdy kapłan i zakonnik do końca życia pamięta w swoich modlitwach o tych, którzy umożliwili mu swoją pomocą realizację powołania.