Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
śś. Andrzeja Świerada i Benedykta, wyznawców [3 kl.]
Zawsze Wierni nr 6/1996 (13)

8 grudnia, św. Niepokalanego Poczęcia N.M.Panny

8 grudnia, święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Święto dzisiejsze ma na celu podanie wiernym do uczczenia przywileju Matki Boskiej, mocą którego dla zasług Jezusa Chrystusa od pierwszej chwili swego istnienia była wolna od grzechu pierworodnego. Dogmat ten został uroczyście ogłoszony przez papieża Piusa IX, 8 grudnia 1854 r, czyniąc zadość powszechnej chrześcijańskiej Tradycji, która od wieków czciła Tę, która według słów Ewangelii była „Łaski pełna”.

Samo święto jest pochodzenia wschodniego, gdzie obchodzono je już w VIII wieku, 9 grudnia, w IX wieku przyjęto je w południowej Italii, stamtąd przeszło do Normandii i Irlandii. W Polsce przyjęło się około XIV w. W XV wieku papież Sykstus IV wzniósł w Watykanie kaplicę sykstyńską na cześć Niepokalanego Poczęcia N.M.Panny. Ojcowie Kościoła nie mieli nigdy dość słów na wysłowienie czystości i świętości Tej, która od pierwszej chwili istnienia starła głowę węża.

INTROITUS

Antyfona na Wejście

Weselę się wielce w Panu i raduje się duch mój w moim Bogu: gdyż obłókł mnie w szaty zbawienia i odział płaszczem świętości jak oblubienicę ubraną klejnotami.

Ps. Wysławiam Cię, Panie, żeś mnie ocalił, i nie dałeś mym wrogom cieszyć się z mej zguby.

V. Chwała Ojcu etc.