Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
bł. Szymona z Lipnicy, wyznawcy [3 kl.]
Zawsze Wierni nr 4/2015 (179)

ks. Łukasz Weber FSSPX

Drodzy Czytelnicy!

Jak wszyscy pamiętamy, w ubiegłym roku (w dniach 5–19 października) w Rzymie miało miejsce III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, którego temat brzmiał: „Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji”. W kilku ważnych kwestiach, zwłaszcza dotyczących spraw odnoszących się do wiary i moralności życia katolików, obrady były burzliwe. Widzieliśmy to jasno, kiedy do opinii publicznej dochodziły głosy, że biskupi podzielili się na dwa obozy: hierarchów posłusznych niezmiennemu Magisterium Kościoła oraz progresistów, chcących dokonać – i to jak najszybciej – prawdziwej rewolucji w obyczajowości, która jeszcze bardziej zatrzęsłaby i tak już chwiejącymi się murami Kościoła.

Już za kilka tygodni będziemy świadkami drugiej odsłony tego wydarzenia: w dniach 4-15 października odbędzie się Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, którego temat brzmi: „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”. Niedługo później, bo już za kilka miesięcy, nastąpi kolejne ważne wydarzenie w życiu Kościoła: 8 grudnia rozpocznie się Rok Miłosierdzia, ogłoszony przez papieża Franciszka z okazji 50. rocznicy zakończenia II Soboru Watykańskiego (Jubileusz Miłosierdzia papież ogłosił uroczyście 11 kwietnia tego roku w bulli Misericordiae vultus  – „Twarz miłosierdzia”).

Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X od początku swojego istnienia z wielką uwagą przygląda się wszystkim wydarzeniom, które dokonują się w zajmowanym przez modernistów Rzymie, odbywającym się tam debatom oraz podejmowanym przez hierarchów decyzjom. Nie inaczej będzie w nadchodzących tygodniach i miesiącach. W tym kontekście zapewne wielu z Was, drodzy Czytelnicy i nasi Wierni, zadaje sobie pełne niepokoju pytania: czy będziemy świadkami kolejnych aktów jeszcze większego upokorzenia Kościoła? Czy pasterze Kościoła, powołani do strzeżenia nieomylnej nauki Chrystusa Pana, znów zaskoczą nas, wygłaszając tezy nie tylko niezgodne z objawionymi, nieomylnymi prawdami wiary, ale nawet sprzeczne z logiką i zdrowym rozsądkiem? Tych pełnych troski i obaw pytań i wątpliwości mamy oczywiście o wiele więcej.

W moim artykule wstępnym do obecnego numeru ZAWSZE WIERNI, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na „List do Przyjaciół i Dobroczyńców”, napisany przez przełożonego generalnego naszego Bractwa bpa Bernarda Fellaya. Nasz przełożony koncentruje się w nim głównie na kwestii właściwego rozumienia tajemnicy miłosierdzia Bożego – rozumienia tradycyjnego, czyli jedynie prawdziwego. Jak wyjaśnia nasz przełożony, aby doświadczyć miłosierdzia Bożego, grzesznik musi wyrazić akt skruchy, mieć żal za grzechy, musi czynić pokutę i nawrócić się. Natomiast ze strony Boga jest to pełna nieskończonej miłości odpowiedź na ukorzenie się człowieka przed Jego Majestatem.

Przeczytajcie z uwagę list bpa Fellaya, aby jeszcze lepiej poznać i rozumieć, w jaki sposób moderniści sieją zamieszanie oraz gorszą wiernych, z uporem forsując poglądy, które nigdy nie były katolickie. A wszystko to robią w imię tzw. właściwego rozumienia ducha reform II Soboru Watykańskiego, które to – ich zdaniem – nie zostały jeszcze właściwie zrozumiane i domagają się wprowadzania w życie wiernych na jeszcze większą skalę. A zatem w obliczu nadchodzących wydarzeń możemy mieć uzasadnione obawy, że Kościół święty będzie narażony na jeszcze większy kryzys, którego bezpośrednimi sprawcami są modernistyczni i nieodpowiedzialni hierarchowie.

Z tematem miłosierdzia Bożego bezpośrednio wiąże się kwestia październikowego Synodu o Rodzinie. Czy już za kilka tygodni będziemy świadkami dopuszczenia do Komunii św. – w imię fałszywie rozumianego miłosierdzia – rozwodników żyjących w powtórnych, czyli niesakramentalnych związkach? Czy dwuznaczność uchwał synodalnych umożliwi już wkrótce zrównanie sakramentalnego małżeństwa z niezgodnymi z naturą ludzką jednopłciowymi „związkami partnerskimi”?

Drodzy Czytelnicy, drodzy Wierni! Naszą odpowiedzią na wszystkie te zbliżające się wydarzenia niech będzie pełna ufności modlitwa za cały Kościół katolicki, za jego pasterzy i za wszystkich wiernych. Trwając na modlitwie błagalnej do Najświętszej Maryi Panny, pamiętajmy, że Ona zwyciężyła wszystkie błędy i herezje!

Zgodnie z tematem obecnego numeru ZAWSZE WIERNI, z całego serca zachęcam Was do pogłębiania wiedzy religijnej, do czytania katolickich opracowań i książek. Niech każdy z Was – w miarę swych możliwości – powiększa swe rozumienie doktryny naszej świętej wiary. Nie obawiajcie się: czas poświęcony na lekturę wartościowych książek, na słuchanie konferencji i wykładów, czas poświęcony na udział w pielgrzymce na Jasną Górę czy na udział w rekolekcjach będzie na pewno ku Waszemu pożytkowi doczesnemu i zaowocuje zbieraniem zasług na upragnione niebo.