„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
Oczyszczenie N.M.Panny [2 kl.]
Zawsze Wierni nr 5/2018 (198)

„Za całą historią Bractwa stoi Najświętsza Maryja Panna”

wywiad z ks. Dawidem Pagliaranim FSSPX