„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
feria Wielkiego Postu [3 kl.]
Zawsze Wierni nr 1/2019 (200)

ks. Szymon Bańka FSSPX

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy!

Minęło 25 lat apostolatu Bractwa Świętego Piusa X w Polsce. 25 lat ciężkiej apostolskiej pracy, 25 lat pełnych Bożej łaski… Ta rocznica zbiega się z wydaniem dwusetnego numeru naszego czasopisma. Tę podwójną okazję chcemy wykorzystać do spojrzenia wstecz, do podsumowania tego, co udało się osiągnąć. Chcemy jeszcze raz radować się sukcesami, które udało się nam odnieść z Bożą pomocą, a także jeszcze raz pochylić się nad porażkami, które Opatrzność Boża raczyła na nas dopuścić. Oba elementy są niezwykle istotne, gdyż aby nie ustać w drodze dobrze jest pamiętać o zwycięstwach Bożej łaski, a pamiętając o porażkach naszych poczynań mamy okazję wyciągnąć wnioski i uczyć się na własnych błędach. Zupełnie wyjątkowym tekstem tego numeru jest bez wątpienia wywiad z bratem Klausem, który jest z nami praktycznie od samego początku, od 25 lat pełni tutaj w Polsce swoją cichą i ukrytą posługę. Wciąż czynny, bezustannie przy pracy, a jednak niewidoczny, dyskretny i pokorny. Widział wszystko co przeżyło Bractwo w Polsce, a jednak nie łatwo jest zachęcić go do mówienia, dlatego bardzo się cieszę, że mamy okazję zaprezentować Państwu ten niezwykły wywiad!

Gdy spoglądamy – niejako z góry – na tę historię i patrzymy na bardzo skromne początki, na bardzo proste, nierzadko ukryte w jakiejś piwnicy kaplice, na pewno przychodzi nam na myśl pytanie: po co to wszystko? Dlaczego trzeba było sprowadzać kapłanów z zagranicy, aby odprawiali Msze Święte często dla zaledwie kilku osób, ukrytych w jakichś współczesnych „katakumbach”? Czy naprawdę było to konieczne? Dla stałych czytelników naszego czasopisma bez wątpienia to pytanie nie będzie żadną niewidomą. Oczywiście, że było to konieczne i że było warto! Wszystko to ze względu na wiarę, wszystko to ze względu na Pana naszego – Jezusa Chrystusa!

Gdy słyszymy o Bractwie spontanicznie może nam przyjść na myśl walka z modernizmem, walka o Mszę Świętą w tradycyjnym rycie itp. Pamiętajmy jednak, że te rzeczy, pomimo że wiążą się z Bractwem bardzo ściśle, to jednak nie stanowią o jego istocie. Nie bez powodu w naszych statutach nie jest napisane, że Bractwo istnieje do walki z czymś, jest natomiast napisane, że istnieje dla troski o świętość kapłańską i wszystko, co się do niej odnosi! Bractwo istnieje, aby odnowić kapłaństwo, aby prowadzić pasterzy do świętości, do umiłowania Mszy Świętej i głębokiego osobistego zrozumienia tej Ofiary. Gdy kapłani zostaną dogłębnie przesiąknięci duchem ofiary, duchem Pana naszego Jezusa Chrystusa, wtedy bardzo łatwo pociągną za sobą wiernych, wtedy nic – ani miecz, ani prześladowanie – nie zdoła powstrzymać odnowienia wszystkiego w Chrystusie. Wiedzeni tym wielkim ideałem odnowienia wszystkiego w Chrystusie, kapłani Bractwa przybyli do naszej Ojczyzny dla większej chwały Bożej i zbawienia dusz.

Drodzy Czytelnicy! Z okazji tego jubileuszu odnówmy w nas prawdziwą miłość do Mszy Świętej, prawdziwą miłość do Ofiary Pana Jezusa. Podejmijmy na nowo trud walki o naszą osobistą świętość. Pamiętajmy, że w ten sposób uświęcając nas samych najlepiej pracujemy nad rozszerzaniem się Królestwa Bożego. Porzućmy wszelkiego ducha zniechęcenia, nadmiernego krytykanctwa i zgorzknienia, a zabierzmy się do ciężkiej pracy nad naszym osobistym uświęceniem. Obchodząc tę piękną rocznicę pamiętajmy również, aby wyrazić wdzięczność Panu Bogu za minione 25 lat. Dziękujmy Dawcy wszelkiego dobra za wszelkie Jego dary, którymi mogliśmy się radować przez ten czas. Podziękujmy za wszystkie łaski, którymi obdarzył on dusze wiernych w Polsce przez posługę Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X.