„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
feria Wielkiego Postu [3 kl.]
Zawsze Wierni nr 1/2019 (200)

Bractwo św. Piusa X dzierży w swoich rękach skarb. Wywiad z ks. Dawidem Pagliaranim FSSPX