Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
śś. Sotera i Kajusa, papieży i męczenników [3 kl.]
Zawsze Wierni nr 2/2019 (201)

Rolą Bractwa św. Piusa X jest nieustawanie w miłości do Kościoła

Wywiad z ks. Dawidem Paliaragnim FSSPX