„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
feria Wielkiego Postu [3 kl.]
Zawsze Wierni nr 2/2019 (201)

Rolą Bractwa św. Piusa X jest nieustawanie w miłości do Kościoła

Wywiad z ks. Dawidem Paliaragnim FSSPX