„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
św. Andrzeja, Apostoła [2 kl.]
Zawsze Wierni nr 2/2019 (201)

ks. Mikołaj Portail FSSPX

Paweł VI jako spiritus movens reformy liturgicznej