„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
feria Wielkiego Postu [3 kl.]
Zawsze Wierni nr 3/2019 (202)

ks. Wiktor Cathrein SI

Jak należy rozumieć dogmat „Poza Kościołem nie ma zbawienia”?