„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
Św. Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy [3 kl.]
Zawsze Wierni nr 4/2019 (203)

Franciszek Malkiewicz

Jedność z papieżem – tak, ale nie wbrew wierze!