„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
Św. Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy [3 kl.]
Zawsze Wierni nr 5/2019 (204)

O powołaniach w Bractwie św. Piusa X

Wywiad z ks. Patrykiem Troadekiem FSSPX