„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
feria Wielkiego Postu [3 kl.]
Zawsze Wierni nr 1/2020 (206)

Skarb w niebie. O braciach Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X