„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
10. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego [2 kl.]
Zawsze Wierni nr 3/2020 (208)

ks. Dawid Pagliarani FSSPX

List do Przyjaciół i Dobroczyńców nr 89