„Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat” Jan 16,33
dzień ferialny [4 kl.]
Zawsze Wierni nr 4/2020 (209)

ks. Łukasz Szydłowski FSSPX

Bractwo Św. Piusa X a inni kapłani odprawiający Mszę św. trydencką